7.4.2016

Miten käy Koskenkorvan?

Ilmajoen Koskenkorvan yleiskaavan tarkoituksena oli kaavaselostuksen mukaan
"suunnitella Koskenkorvalle toimiva yhdyskuntarakenne, jossa eri toimintojen laajeneville aluevarauksille on osoitettu kullekin parhaiten soveltuvat sijoituspaikat. Toimintojen sijoittamisessa otetaan huomioon yhdyskuntarakenteen taloudellisuus ja ekologinen kestävyys sekä elinympäristöjen turvallisuus, terveellisyys ja tasapaino.
Suunnittelun perustana on olemassa oleva yhdyskuntarakenne, rakennettu ympäristö, maisema ja luonnonarvot sekä ympäristöhaittojen vähentäminen."
Voiko sitä sen selkeämmin sanoa?

Koskenkorvan kylän maisema näyttää kantatie 67:ää ajavalle seuraavalta:


Ilmajoen Koskenkorvaa kantatie 67:lta Seinäjokea kohti ajaessa. Etäisyys voimaloihin noin 2,5-3,5 km.

Kuvattu digijärjestelmällä, 55 mm:n polttovälillä, automaattista kontrastinsäätöä vähennetty. Kaikki voimalat eivät edes mahdu samaan kuvaan!!


Mitä luulette, minkälaiseksi koskenkorvalaisten elämä muodostuu, kun voimaloita on yli kolme kertaa kuvassa näkyvä määrä? 17 voimalan tuulivoima"puiston" rakentamisen jälkeen?

Paraneeko elämänlaatu, elinympäristön turvallisuus, terveellisyys ja tasapaino? Oliko suunnittelun perustana olemassa oleva yhdyskuntarakenne, aiemmin rakennettu ympäristö, maisema ja luonnonarvot sekä ympäristöhaittojen vähentäminen?

Tämä sama kohtalo on luvassa kaikille Suomen kylille, taajamille sekä kunta- ja pikkukaupunkikeskuksille, joiden kupeeseen kaavoitetaan ja rakennetaan tuulivoimaloita - muuallakin kuin Länsi-Suomessa.


Kurikan Salonkylää / Myllykylää valtatie 3:lta Vaasaa kohti ajaessa, kuva otettu hetkeä aiemmin kuin kaksi edellistä.

Etäisyys voimaloihin noin 5 km. Kuvattu digijärjestelmällä, 55 mm:n polttovälillä, automaattista kontrastinsäätöä vähennetty.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tämä blogi on tehty Santavuoren muistoksi, joten muista asiaankuuluva kunnioitus. Vain asialliset viestit julkaistaan.