25.1.2017

Rohkaisevia uutisia Kuortaneelta

Viiskunta uutisoi jokin aika sitten Kuortaneella tehdystä tuulivoimakyselystä koskien Haukkakallion aluetta. Tuuliyhtiön Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla teettämän kyselyn tulokset ovat varsin rohkaisevaa luettavaa.

Kuortanelaiset "arvioivat, että tuulivoimatuotanto aiheuttaa asutusta häiritsevää melua ja eivätkä voimalat sovi maisemaan". Tässä he ovat aivan oikeassa - kokemusta ei tarvitse hakea Lapuaa, Ilmajokea tai Kauhajokea kauempaa. Kaikilla näillä paikkakunnilla ja naapurikunnissakin kärsitään jo tuulivoimalamelusta.

"65 prosenttia vastaajista huoletti tuulivoimaloiden ääni ja terveysvaikutukset. Noin 53 prosenttia ilmoitti, ettei luota viranomaisiin tuulivoimaloiden suunnittelussa." "Vain 35 prosenttia sanoi luottavansa viranomaisiin."

Luottamus viranomaisiin rapisee viimeistään silloin, jos voimaloita rakennetaan ja viranomaiset jättävät asukkaat melu- ja terveyshaittaongelmien keskelle yksin. Ikään kuin ongelma ei lainkaan koskettaisi heitä!

Hyvä, että Kuortaneella ollaan hereillä jo nyt. On ihan turha tehdä samat möhläykset kuin esimerkiksi Ilmajoen kunta tai Kauhajoen kaupunki on kaavapäätöksillään tehnyt.

Kuvakaappaus Kuortaneen kunnan sivuilta.

Kaikkiaan kuortanelaisten suhtautuminen tuulivoimasuunnitelmiin on nihkeää ja "yleistä suhtautumista kielteisempää". Yli 57 % kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, ettei Haukkakallion alue sovellu tuulivoimatuotannolle.

"Kielteisten vastauksien perusteluissa tulivat esille maisema-, melu-, välke-, terveys- ja eläimistöhaitat. Lisäksi viitattiin kiinteistöjen arvon laskuun ja hanketta pidettiin uhkana kulttuurihistorialliselle maisema-alueelle."

Juuri näin. Mikään näistä haitoista ei ole liioiteltu - päinvastoin tuuliteollisuusalueen mukanaan tuomat haitat ovat moninkertaisesti suuremmat kuin yksikään muistutuksen jättäjä tai valittaja on osannut ajatella. Santavuorenkin ympäristössä tämä on tullut katkerasti todettua.

Uutisen mukaan tuulivoimatoimija ja viranomaiset "kiinnittävät kaavoituksessa erityistä huomiota kyselyssä ilmenneisiin huolenaiheisiin".

Kuortaneen kunnalle terveisinä: Millä tavalla muuten voitte kiinnittää näihin huolenaiheisiin erityistä huomiota kuin jättämällä tuulivoimalahankkeen sikseen? Melu- ja infraääniongelmat ovat väistämättömiä vähintään 10 kilometrin etäisyydellä alueesta ja kauempanakin. Nämä ongelmat koskettavat myös Kuortaneen päättäjiä, kunnan virkamiehiä ja tuulivoiman kannattajia - halusivatpa he tai eivät.

Me täällä maakunnassa ja edempänäkin seuraamme kiinnostuneina, millä tavalla Kuortaneen kunta kiinnittää erityistä huomiota kyselyssä ilmenneisiin huolenaiheisiin.


Lue lisää:

http://www.viiskunta.fi/uutiset/online-uutiset/kuortanelaiset-suhtautuvat-nihke%C3%A4sti-tuulivoimasuunnitelmiin-1.2200328

http://keskustelu.suomi24.fi/t/13773807/tuulivoima-haukkakallio

http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/113_2013.pdf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tämä blogi on tehty Santavuoren muistoksi, joten muista asiaankuuluva kunnioitus. Vain asialliset viestit julkaistaan.