16.5.2018

Ei perusteita uudelle tuulivoimatuelle - tuulivoiman terveyshaitat selvitettävä

Tuulivoima-kansalaisyhdistys on lähettänyt postia talousvaliokunnalle. Korostukset lisätty blogistin toimesta:

"Talousvaliokunnan käsittelyssä on ​tänään ​3.5. HE 175/2017 vp, jolla myönnettäisiin uutta yritystukea mm. tuulivoiman tuotantoyrityksille.

Samanaikaisesti valtioneuvosto on huhtikuun alussa julkaissut tutkimushankehaun sen selvittämiseksi, mitä vaikutuksia tuulivoimalla on ihmisten terveyteen ja tuotantoeläinten hyvinvointiin. Hakuaika päättyy 8.5.2018.

Selvityksessä on tarkoitus saada vastauksia moniin kysymyksiin kuten:
  • Kuinka paljon Suomessa on ihmisiä, jotka kokevat saavansa tuulivoimasta haittoja?
  • Millä alueilla ja etäisyyksillä tuulivoimasta raportoidut haitat esiintyvät?
  • Minkälaisia terveysongelmia haitoista raportoivilla esiintyy?
  • Minkälaisia muita vaikutuksia tuulivoimasta raportoidaan aiheutuneen (esim. taloudellisia, sosiaalisia yms.)?
  • Onko tuulivoima vaikuttanut tuotantoeläinten hyvinvointiin tai tuotokseen?
  • Onko havaittavissa vaikutusta esimerkiksi eläinten käyttäytymiseen, terveyteen, poistoihin, kuolleisuuteen, kasvuun, maitotuotokseen tai hedelmällisyyteen?
  • Minkälaiset vaikutusmekanismit voivat näitä selittää? --
Eikö tuulivoiman haitat pitänyt ensin selvittää ennen kuin lisätukea koskevaa lakia edes valmistellaan? Näin sovittiin energia- ja ilmastostrategian 2030 antamisen yhteydessä.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys vaatii talousvaliokuntaa pitäytymään kyseisen lakiesityksen eteenpäin viemisestä kunnes tuulivoiman terveyshaitat on kunnolla selvitetty."


Lue lisää:

http://tvky.info/2018/05/tv-ky-ei-perusteita-uudelle-tuulivoimatuelle-tuulivoiman-terveyshaitat-selvitettava/

3.5.2018.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tämä blogi on tehty Santavuoren muistoksi, joten muista asiaankuuluva kunnioitus. Vain asialliset viestit julkaistaan.