15.5.2018

Häiritsevällä melulla ja sydämen eteisvärinällä merkittävä yhteys

Saksassa on julkaistu tutkimus, jossa löytyi merkittävä yhteys melun häiritsevyyden ja sydämen eteisvärinän välillä. Häiritsevä melu oli peräisin tie-, lento-, raideliikenteestä, teollisuudesta ja lähiympäristöstä.

Tutkimuksessa tutkittiin ensi kertaa melun häiritsevyyden ja eteisvärinän (atrial fibrallation, AF) välistä yhteyttä. Melun häiritsevyys (annoyance) on yleinen reaktio väestössä altistuttaessa ympäristömelulle ja sillä on yhteys sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkimusraportti on julkaistu arvostetussa International Journal of Cardiology -julkaisussa.

Gutenbergin terveystutkimuksessa (Gutenberg Health Study) kerättiin poikkileikkaustiedot 14.639 osallistujalta vuosilta 2007-2012. Tie-, lento-, raideliikenteen, teollisuuden ja lähiympäristön melun häiritsevyys päivä- ja yöaikaan kerättiin kaikilta osallistujilta kyselylomakkein käyttäen 5-portaista asteikkoa. Eteisvärinä arvioitiin itse ilmoitetulla potilaskertomuksella ja/tai todettiin tutkimuksessa elektrokardiogrammilla. Tutkimuksen osallistujista 80 %:lle melu oli tietyssä määrin häiritsevää.

Suurimmat häiritsevän melun lähteet olivat päivä- ja yöaikaan lento-, tieliikenne ja lähiympäristön melu. Häiritsevyyden aste ei liittynyt sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden muutoksiin.

Suomeksi sanottuna siis eriasteisella (kaikella) häiritsevyydellä oli selvä yhteys sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat ensimmäistä kertaa, että häiritsevä melu liittyy eteisvärinään (AF).

 
Vaikka tutkijat eivät vielä tunnekaan mekanismeja, joilla melu - häiritsevyys - sairaus syntyy, on melun häiritsevyyden ja sairauden välinen yhteys siis selvä.

Yhäkö Suomen hallitus ja kansanedustajat päättävät lisätä tuulivoimaa ja myöntää niille uutta tukea, kun jo tähän asti rakennetut voimalat tukineen romahduttavat kansanterveyden ja talouden?

Katsokaa klo 14 alkaen, mitä kansamme edustajat päättävät.


Lue ja kuuntele lisää:

https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(17)37174-7/fulltext

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/taysistunnon_verkkolahetykset/Sivut/default.aspx

https://santavuori.blogspot.fi/search/label/tutkimus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tämä blogi on tehty Santavuoren muistoksi, joten muista asiaankuuluva kunnioitus. Vain asialliset viestit julkaistaan.