14.7.2017

Melumallinnus - kartalla vai ei?

Kuten tiedätte, tuulivoimarakentamisessa täytyy mallintaa odotettavissa olevaa melua.

Valtioneuvoston asetuksessa tuulivoimaloiden ulkomelutasojen ohjearvoista (1107/2015) tuulivoimaloille on määritelty ns. suunnitteluohjearvot päivä- ja yöajan keskiäänitasojen maksimiarvoille. Nämä ohjearvot ovat 45 dB päivällä ja 40 dB yöllä.

Kannattaa huomata, että asetuksessa puhutaan ainoastaan keskiarvoista, jolloin piikit melussa tasataan keskiäänitasoiksi. Jokainen omalle kohdalleen asian ajatteleva ymmärtää sen, että keskellä yötä äkilliseen ääneen heräävää ei lohduta, että keskimäärin kaikki on hyvin - vai onko edes keskimäärin?


Seuraavassa ote Isojoen Lakiakankaan yleisötilaisuudesta. Videon kohdasta 15:16 alkaen on puhe melumallinnuksesta ja melumallinnuskartasta (15:49).

FCG: "... ja se tarkoittaa sitä, että 40 dB:n aluerajauksen sisällä ei saa olla lomarakennuksia tai asuinrakennuksia."


FCG: "Ja tässä on nyt sitten kartta tästä melumallinnuksesta. Ja tässä on sitten mallinnettu nää kaksi olemassa olevaa voimalaa, mitkä on rakennettu. Sitten täällä on Kristiinankaupungin lainvoimaiset kaavat, lainvoimaisen kaavan voimalat. Ja sitten tässä on nää kaavamuutosalueen voimalat. Ja tää oranssi käyrä tässä on 40 desibelin aluerajaus."

Ääni yleisöstä: "Ei pidä paikkaansa nyt."

FCG: "No, kyllä se nyt tässä kartalla pitää."

(Yleisön naurua.)

Näin mallinnetaan Suomen ja mahdollisesti maailmankin korkeimpien 250-metristen tuulivoimaloiden melua tarkoituksena rakentaa keskelle asutusta Etelä-Pohjanmaalla armon vuonna 2017.


Lisätietoja:

https://santavuori.blogspot.fi/2017/07/tuulivoimatoimijoiden-rajaton-ahneus.html

Video: Kai Ylikoski

Julkaistu 28.6.2017 

Lakiakankaan (Isojoki) tuulivoima-alueen osayleiskaavaluonnos ja siihen liittyvä yleisötilaisuus Vanhassakylässä 27.6.2017. Rakennusluvat on jo 205 metrisille voimaloille. Mutta CPC haluaa nostaa korkeuden 250 metriin. Ahneella on paskanen loppu?

https://www.youtube.com/watch?v=ghEJTh7kpWU

13.7.2017

Nouseeko veden pinta jään sulaessa?

Seuraava video on jollekin jo tuttu, mutta edelleen ajankohtainen. Videolla kysytään, nouseeko veden pinta jään sulaessa. Valtamerten pinnan nousullahan meitä pelotellaan jatkuvasti eri tahojen toimesta - ja ilmastonmuutoksella markkinoidaan tuulivoimaakin, kuten videon yhteydessä todetaan.

Iltalehden pääsivulla oli päivällä alla oleva otsikko Etelämantereesta irronneesta, 5.800 neliökilometriä laajasta jäävuoresta. Itse uutisjuttu oli sentään oikein, mutta ei voi olla miettimättä, oliko näin tarkoitus luoda tietty mielikuva aiheesta...


Jotta otsikko ei jättäisi väärään käsitykseen, siteeraus Iltalehden jutusta:

"Merenpinnan korkeuteen" irronnut jäälautta ei Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Pulliaisen "mukaan vaikuta, sillä se kellui meressä jo ennen irtoamistaan. Jättimäinen jäävuori sulaa hitaasti."


Etkö usko? Tässä toinen koe samasta aiheesta. Kannattaa samalla tarkistaa myös käsityksensä jäätiköiden sulamisesta, sillä Etelämantereen jäätikön kasvu jätetään lehdissä yleensä kertomatta:

"- Jäätikön massa sinänsä kasvaa Etelämantereella, sillä sadanta on lisääntynyt eli lunta sataa siellä aiempaa enemmän, Pulliainen sanoo."


Lisätietoja:

Video: Kai Ylikoski

Julkaistu 28.1.2017

Ilmasto muuttuu, on aina muuttunut, ja tulee aina muuttumaan. Teki ihmiskunta mitä tahansa. Muutoksiin vaikuttavat asiat, joihin ei voida vaikuttaa edes tuulivoimaloilla... Mutta ilmastonmuutoksella on suuri markkina arvo. Sillä rahastetaan ja pelotellaan. Mutta mikä onkaan totuus?

https://www.youtube.com/watch?v=j9VAFYcRVWY&index=6&list=PLq-rDUefJ0TR8zelpbgQWYRh0dehoJ2WW

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201707122200260916_ul.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=DIkgDxabHRY

9.7.2017

Ahneus ja nuukuus Laihialla

Isojoen Lakiakangas ei ole ainoa, joka on joutunut tuulivoimatoimijoiden täysin häikäilemättömän ahneuden kohteeksi. Aivan kuin Satakunnan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun kaavoitus tuulivoiman tuotantoalueiksi ei riittäisi - nyt ollaan korottamassa rakennettavien voimaloiden kokonaiskorkeuksia ja tehoja.

Helmikuulla 2017 Laihin eräässä paikallislehdessä oli oheinen ilmoitus: naapurien kuuleminen poikkeamisluvan ja rakennusluvan hakemista koskien 15 tuulivoimalalle Laihian Rajavuoren alueelle. Kokonaiskorkeus maksimissaan 250 m, kun voimassa oleva kaava sallii alueelle maksimissaan 230 m korkeat voimalat.

Rajavuoren tuulivoimatuotantoalueen naapurien 02.-15.03.2017 järjestetty "kuuleminen"  on siis jo ohi.

Mutta mitä löytyykään netistä?

Laihian kunnan ilmoitustaululla on ollut 30.05.-12.06.2017 ilmoitus samalla otsikolla kuin viereinen leike. Siinä lukee:

"EPV Tuulivoima Oy hakee rakennuslupaa kahdeksantoista (18) tuulivoimalan rakentamiseksi Rajavuoren tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueelle.

Rakennuslupaa haetaan kokonaiskorkeudeltaan maksimissaan 230 metriä korkeiden tuulivoimaloiden rakentamiseksi. Voimassa oleva kaava sallii alueelle maksimissaan 230 metriä korkeita voimaloita. Hankkeella on lainvoimaiset rakennusluvat kahdeksantoista (18) 213,5 metriä korkean tuulivoimalan rakentamiseksi. Nyt haettavat uudet luvat korvaisivat voimassa olevat luvat sen jälkeen kun uudet luvat ovat saaneet lainvoiman.

Lupahakemuksen vireille tulosta on maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n nojalla ilmoitettava viereisen tai vastapäätä sijaitsevan kiinteistön tai muun alueen omistajalle tai haltijalle. Myös muilla, joita hakemus koskee tai joihin hakemus vaikuttaa, on mahdollisuus jättää muistutus.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 30.5.–12.6.2017 Laihian kunnanviraston teknisellä osastolla. [...]

Että näin. Ehkä edellinen ilmoitus on ollut lehdessäkin, mutta miksi sitten ensimmäisessä ilmoituksessa on puhuttu "vain" 15 voimalasta?

Rakennusluvat on 28.06.2017 myönnetty 230 metriä korkeille voimaloille. Valitusaikaa (oikaisuvaatimuksen tekoaikaa) on jäljellä 12.07.2017 asti.

Minkähän verran asukkaiden mielipiteitä huomioitiin - nimellisesti tuon 20 metrin verranko, jotta päästiin korottamaan voimaloita 16,5 metriä? Eihän se ole kuin pari kolme omakotitaloa päällekkäin.

Luuletteko, että 230 metriä korkeat melua ja infraääntä lähes 24/7 lähettävät tykit eivät vaikuta muihin kuin "viereisen tai vastapäätä sijaitsevan kiinteistön tai muun alueen" omistajiin tai haltijoihin? Ihan tosissanneko uskotte, että naapurikunnissa, 30, 50 tai 100 km säteellä ei ole mitään vaikutuksia?


Lisätietoja:

http://santavuori.blogspot.fi/2017/07/tuulivoimatoimijoiden-rajaton-ahneus.html

https://www.laihia.fi/files/3045/Naapurien_kuuleminen_EPV_Rajavuori.pdf

8.7.2017

Tuulivoiman vaikutus syntyvyyteen tutkittava

Santavuoren blogissa kerrottiin aiemmin keväällä yhdistyksestä nimeltä Suomen ympäristöterveys ry. Se hankkii rahoitusta tutkimukseen, jolla selvitetään tuulivoimaloiden infraäänen terveysvaikutuksia.

Yhdistyksen mukaan uusimpien väestötilastojen sekä väestön syntyvyydestä ja kuolleisuudesta tehdyn

"alustavan analyysin [...] perusteella näyttää siltä, että suurilla tuulivoimala-alueilla saattaa olla vaikutusta väestön kehitykseen kymmenien kilometrien säteellä. Monet voimaloiden lähellä asuvat kokevat terveyshaittaa."

Klikkaa kuvasta alustavaan analyysiin.

Yllä olevassa kuviossa on tarkasteltu alustavasti suhteellista syntyvyyttä maakunnittain vuosina 2000-2016. Syntyvyys on laskenut Suomessa kauttaaltaan noin vuodesta 2010 lähtien, mutta

"Niissä maakunnissa, joissa tuulivoimaa on rakennettu (Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi), lasku on ollut voimakasta. Toisaalta lähes yhtä voimakasta laskua on tapahtunut myös esim. Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa, joten laskun taustalla voi olla myös muu tekijä kuin tuulivoima."

Suomen ympäristöterveys ry on perustettu terveellisen ja turvallisen elinympäristön puolesta. Sen mukaan asiaa on tutkittava kiireesti:

"Koska poliittinen päätöksenteko on hidasta, on asiaa tutkittava yksityisin voimin nopeasti väestön ja yksilöiden terveyden suojelemiseksi. Eniten tuulivoimaloita on nyt Pohjois-Pohjanmaalla."

Terveyshaittatutkimus on aloitettu jo aiemmin vapaaehtoisvoimin yksityisen rahoituksen turvin. Yhdistys on saanut nyt myös rahankeräysluvan tutkimuksen vauhdittamiseksi.

Tutkimusta voit tukea liittymällä jäseneksi taikka lahjoittamalla tai osallistumalla Oulun poliisipiirin alueella toteutettavaan rahankeruuseen. Levitäthän myös tietoa, se on ensiarvoisen tärkeää!


Lisätietoja:

http://santavuori.blogspot.fi/2017/04/suomen-ymparistoterveys.html

https://syte.fi/

https://syte.fi/haluatko-auttaa-terveysvaikutusten-selvittamisessa/

https://suomenymparistoterveys.files.wordpress.com/2017/07/syte_esite-rahankerc3a4ys.pdf

https://suomenymparistoterveys.files.wordpress.com/2017/07/syte-syntyvyys-kuolleisuus.pdf