29.4.2018

Kuntalaisaloite: Vartinojan tuulivoimaloiden asettaminen käyttökieltoon

Kuntalaisaloite.fi-sivustolle on avattu 29.4.2018 aloite Siikajoen kunnan alueella sijaitsevien Vartinojan tuulivoimaloiden asettamiseen käyttökieltoon.

Aloitteen mukaan

"Vartinojan tuulivoimalat ovat olleet toiminnassa jo pian kolme vuotta. Tänä aikana ovat lukuisat ihmiset ottaneet yhteyttä eri viranomaisiin tuulivoimaloiden aiheuttamien terveys- ja meluhaittojen takia.

Ympäristönsuojelulain 169 §:n mukaan kunnan valvontaviranomaisen on selvitettävä toiminnasta aiheutuva terveyshaitta sekä ryhdyttävä muihin tarvittaviin toimiin haitan selvittämiseksi. Kunnan valvontaviranomainen voi YSL 175 §:n mukaan kieltää toiminnanharjoittajaa jatkamasta haitallista toimintaa ja selvittämään toiminnasta aiheutuvat haittavaikutukset.

Vaadimme, että kunnan valvontaviranomainen kantaa vastuunsa ja asettaa Vartinojan voimalat käyttökieltoon, kunnes voidaan kiistatta todistaa, että toiminta ei aiheuta haitallisia terveysvaikutuksia ihmisille.


Alueella on tehty melumittauksia, mutta ne on todettu tehdyn virheellisesti. Kunnan johtotasoa myöten on todettu, että asia ei voi jäädä tälle tasolle, vaan on tehtävä uudet mittaukset. Ympäristöviranomaisen mukaan toiminnanharjoittajan kanssa on tuolloin sovittu uusien mittausten tekemisestä, kunhan aihetta ilmenee. Tästä on tehty ympäristöviranomaisen mukaan muistio.

Kun tämän muistion sisältöä useaan kertaan tiedusteltiin, kävi viimein ilmi, että mitään muistiota ei olekaan tehty eikä itse asiassa edes tiedetä, mitä on sovittu ja kenen toimesta. Tämä ei ole hyvän hallinnon mukaista toimintaa eikä ainakaan lisää luottamusta viranomaisten toimintaan. Ympäristönsuojeluviranomaisen toiminnanharjoittajalle antaman selvitysvaatimuksen perusteella tehtyyn valitukseen vedotaan, kun mitään ei tehdä. Ei voida kuitenkaan jäädä odottamaan keskeneräisten oikeuskäsittelyjen päätöksiä, sillä terveyshaitat ovat todellisia ja vakavia ja vaativat välittömiä toimenpiteitä.

Asukkailta on saatu kattavia selvityksiä voimaloiden aiheuttamasta terveyshaitasta, ihmisiä on joutunut muuttamaan pois kodeistaan laajojen terveyshaittojen vuoksi ja toiset sinnittelevät yhä kodeissaan kärsien vakavista terveysongelmista. Ihmisten esille tuomasta terveyshaitasta ei kukaan tunnu piittaavan yhteydenotoista huolimatta. Tämä asettaa kunnan asukkaat eriarvoiseen asemaan. Hyvinvointi ja turvallinen ja terveellinen elinympäristö tulee taata kaikille kunnan asukkaille tasapuolisesti.

Kuten Siikajoen kunnan Tulevaisuuden käsikirja 2030 mainitsee: 'Kunta panostaa asukkaidensa viihtyvyyden ja terveellisten elämäntapojen edistämiseen, turvalliseen elinympäristöön sekä elinvoiman kasvattamiseen.' Kunnan tämänhetkinen toiminta ei vastaa Tulevaisuuden käsikirjaan kirjattua tavoitetta."

Aloitteeseen voi osallistua 6.5.2018 klo 16.00 saakka.

Menestystä aloitteelle - nyt on toimittava, kukaan muu ei sitä asukkaiden puolesta tee!


Lisätietoja:

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/5544

http://tvky.info/2018/03/ihmisnakokulma/

29.4.2018.