17.5.2018

Sote - ei tietääkseni, emme ole pohtineet

Hallituksen sekoiluja katsoessa on pakko tarttua näppäimiin.

Pauli Vahtera kirjoitti Iltalehden blogissa huhtikuulla, että "hallitus pakottaa eduskunnan enemmistön SOTE- ja maakuntauudistuksiin", mutta taitaa käydä toisin. Katsotaanpa, mitä muuta kauppatieteisiin ja talousasioihin perehtynyt Vahtera kirjoittikaan, korostukset blogistin:

"SOTE-uudistusta markkinoitiin kolmen miljardin euron säästöillä. Mitään perusteita säästöjen syntymiseen ei ole esitetty. Tulee käymään päinvastoin. Miljardeja tulee siirtymään kansainvälisten toimijoiden voittoina veroparatiiseihin."

Edelleen hän siteerasi professori Vireniä seuraavasti:

"Jokainen varmaan ymmärtää, että jos tämä hölynpöly on kaikki, mitä ministeri voi sanoa, kolmen miljardin säästöt ovat nekin vain poliittista hölynpölyä."

Kuva: Pixabay.com.

Tämän päivän kyselytunnilla valtiovarainministeri Orpo kertoi kuitenkin Iltalehden mukaan, että SOTEn valinnanvapausmalli ei todennäköisesti säästä rahaa.

Ja pääministeri Sipilä jatkoi valinnanvapauden nollasäästöstä: ”Ei sitä tietääkseni ole koskaan perusteltu säästöillä.” Hänen mielestään valinnanvapaus lisäisi kuluja perustasolla, mutta vähentäisi niitä erikoissairaanhoidossa.

Ahaa. Nyt sitten kuitenkin vedeltiin jopa 4,6 miljardin euron säästöpotentiaaleja esiin, asiasta tehtyyn raporttiin vedoten.

Uskoo ken näkee. (Muuten, myös aiheesta kertovien juttujen kuvat ovat enemmän kuin näkemisen arvoisia. Kuva kertoo todellakin enemmän kuin 4,6 miljardia sanaa.)

Mutta tarina ei pääty tähän.

Kysyttäessä voisivatko kansainväliset terveysyritykset vaatia vahingonkorvauksia, mikäli valinnanvapautta koskevaa lainsäädäntöä muutettaisiin myöhemmin niin, että yritysten tekemät sopimukset purkautuisivat kunta- ja uudistusministeri Vehviläinen vastasi seuraavasti:

"Tähän kysymykseen jouduin vähän vastaamaankin viime viikolla ollessani tarkastusvaliokunnan kuultavana. Sanoin siellä -- että tätä juuri emme ole pohtineet. Emme ole pohtineet sitä, mitä tapahtuisi, jos joku lähtisi kumoamaan esitystämme".

Ai.

Ministeriöissä ei olla pohdittu vaihtoehtoa B, siis sitä, että SOTEn takia tehty lainsäädäntö muuttuisi. Eli oletuksena on, että se säilyy maailman tappiin terveysyrityksille suotuisana?

Jes. Kyllähän terveysyritykset siitä tykkäävät.

Entä onko ministeriössä pohdittu lukuisien yhteydenottojen perusteella sitä faktaa, että tuulivoimaloiden aiheuttamat terveyshaitat lisäävät sairastumisia paljon ja aiheuttavat myös huomattavia lisäkustannuksia?

Sairastuneet ihmiset ovat ihan tavallisia sydän- ja verisuonitaudeista, korvaoireista, päänsäryistä ynnä muusta ynnä muusta kärsiviä ihmisiä. Ei heitä pystytä hoidoista pois blokkaamaan, vaan he kuluttavat terveydenhoidon resursseja pääministerin mainitsemalla perustasolla, mutta suuri joukko myös erikoissairaanhoidossa.

Vastaus on helppo arvata. Ministeriössä ei tiedetä, että tuulivoimaloiden terveyshaitat koskettavat aivan pian lähes koko Suomea.


Lue lisää:

https://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2018/04/09/poikani-kunpa-tietaisit-miten-vahalla-jarjella-tata-maailmaa-hallitaan/

http://www.iltalehti.fi/politiikka/201805172200950809_pi.shtml

http://www.iltalehti.fi/politiikka/201805172200950938_pi.shtml

16.5.2018

Ei perusteita uudelle tuulivoimatuelle - tuulivoiman terveyshaitat selvitettävä

Tuulivoima-kansalaisyhdistys on lähettänyt postia talousvaliokunnalle. Korostukset lisätty blogistin toimesta:

"Talousvaliokunnan käsittelyssä on ​tänään ​3.5. HE 175/2017 vp, jolla myönnettäisiin uutta yritystukea mm. tuulivoiman tuotantoyrityksille.

Samanaikaisesti valtioneuvosto on huhtikuun alussa julkaissut tutkimushankehaun sen selvittämiseksi, mitä vaikutuksia tuulivoimalla on ihmisten terveyteen ja tuotantoeläinten hyvinvointiin. Hakuaika päättyy 8.5.2018.

Selvityksessä on tarkoitus saada vastauksia moniin kysymyksiin kuten:
  • Kuinka paljon Suomessa on ihmisiä, jotka kokevat saavansa tuulivoimasta haittoja?
  • Millä alueilla ja etäisyyksillä tuulivoimasta raportoidut haitat esiintyvät?
  • Minkälaisia terveysongelmia haitoista raportoivilla esiintyy?
  • Minkälaisia muita vaikutuksia tuulivoimasta raportoidaan aiheutuneen (esim. taloudellisia, sosiaalisia yms.)?
  • Onko tuulivoima vaikuttanut tuotantoeläinten hyvinvointiin tai tuotokseen?
  • Onko havaittavissa vaikutusta esimerkiksi eläinten käyttäytymiseen, terveyteen, poistoihin, kuolleisuuteen, kasvuun, maitotuotokseen tai hedelmällisyyteen?
  • Minkälaiset vaikutusmekanismit voivat näitä selittää? --
Eikö tuulivoiman haitat pitänyt ensin selvittää ennen kuin lisätukea koskevaa lakia edes valmistellaan? Näin sovittiin energia- ja ilmastostrategian 2030 antamisen yhteydessä.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys vaatii talousvaliokuntaa pitäytymään kyseisen lakiesityksen eteenpäin viemisestä kunnes tuulivoiman terveyshaitat on kunnolla selvitetty."


Lue lisää:

http://tvky.info/2018/05/tv-ky-ei-perusteita-uudelle-tuulivoimatuelle-tuulivoiman-terveyshaitat-selvitettava/

3.5.2018.

15.5.2018

Häiritsevällä melulla ja sydämen eteisvärinällä merkittävä yhteys

Saksassa on julkaistu tutkimus, jossa löytyi merkittävä yhteys melun häiritsevyyden ja sydämen eteisvärinän välillä. Häiritsevä melu oli peräisin tie-, lento-, raideliikenteestä, teollisuudesta ja lähiympäristöstä.

Tutkimuksessa tutkittiin ensi kertaa melun häiritsevyyden ja eteisvärinän (atrial fibrallation, AF) välistä yhteyttä. Melun häiritsevyys (annoyance) on yleinen reaktio väestössä altistuttaessa ympäristömelulle ja sillä on yhteys sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkimusraportti on julkaistu arvostetussa International Journal of Cardiology -julkaisussa.

Gutenbergin terveystutkimuksessa (Gutenberg Health Study) kerättiin poikkileikkaustiedot 14.639 osallistujalta vuosilta 2007-2012. Tie-, lento-, raideliikenteen, teollisuuden ja lähiympäristön melun häiritsevyys päivä- ja yöaikaan kerättiin kaikilta osallistujilta kyselylomakkein käyttäen 5-portaista asteikkoa. Eteisvärinä arvioitiin itse ilmoitetulla potilaskertomuksella ja/tai todettiin tutkimuksessa elektrokardiogrammilla. Tutkimuksen osallistujista 80 %:lle melu oli tietyssä määrin häiritsevää.

Suurimmat häiritsevän melun lähteet olivat päivä- ja yöaikaan lento-, tieliikenne ja lähiympäristön melu. Häiritsevyyden aste ei liittynyt sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden muutoksiin.

Suomeksi sanottuna siis eriasteisella (kaikella) häiritsevyydellä oli selvä yhteys sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat ensimmäistä kertaa, että häiritsevä melu liittyy eteisvärinään (AF).

 
Vaikka tutkijat eivät vielä tunnekaan mekanismeja, joilla melu - häiritsevyys - sairaus syntyy, on melun häiritsevyyden ja sairauden välinen yhteys siis selvä.

Yhäkö Suomen hallitus ja kansanedustajat päättävät lisätä tuulivoimaa ja myöntää niille uutta tukea, kun jo tähän asti rakennetut voimalat tukineen romahduttavat kansanterveyden ja talouden?

Katsokaa klo 14 alkaen, mitä kansamme edustajat päättävät.


Lue ja kuuntele lisää:

https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(17)37174-7/fulltext

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/taysistunnon_verkkolahetykset/Sivut/default.aspx

https://santavuori.blogspot.fi/search/label/tutkimus

1.5.2018

Tuulivoimatilaisuus, Kortesjärvi 3.5.2018

Kauhavan Kortesjärvellä on tuulivoimatilaisuus torstaina 3.5.2018 klo 18 alkaen POP-pankin yläkerrassa.

Kauhavan kaupunginvaltuusto päättää Ylikoski-Salo -alueen tuulivoimala-alueesta toukokuussa. Suolinevan tuulivoimala-alueesta päätetään ilmeisesti syksyllä.


Kortesjärvellä pidettävässä keskustelutilaisuudessa on pohdittavana mm. seuraavat kysymykset:
  • Mitä tuulivoima tarkoittaa alueelle?
  • Mitä on infraääni? Onko se haitallista? Miten sitä tutkitaan?
  • Miksi joku sairastuu ja toinen ei (vielä)?
Asiaa tulee valottamaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n eläkkeellä oleva johtava tutkija Hannu Nykänen, joka on ollut kehittämässä tuulivoimaloiden melun mittaamista ja mallinnusta.

Tilaisuuteen on kutsuttu myös kaupunginjohtaja Lumio sekä tuulivoimayrittäjät. Heitä toivotaan paikalle kertomaan, mitä tuulivoiman tulo alueelle vaikuttaisi ja minkä verran se työllistäisi: Miten Kauhavan kaupunki aikoo käyttää tuulivoimasta tulevat kiinteistöverot - käytettäisiinkö ne Kortesjärven alueen kehittämiseen? Edistäisivätkö tuulivoimalat Kortesjärven kaupunginosan vetovoimaa?

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, järjestäjinä toimivat paikalliset asukkaat.

Tervetuloa!