18.1.2019

Jääkausihälytys, osa 1

Vuorossa on lukijapalautteena tullut linkki MOTin ohjelmaan "Jääkausihälytys". Ohjelma on julkaistu jo vuonna 2011 ja se väittää, että pieni jääkausi olisi alkanut kolmen vuoden kuluttua, siis vuonna 2014. Väite perustuu venäläisen avaruustutkijan näkemyksiin.

Niin tai näin, mielenkiintoinen näkökulma aiheeseen täysin ylikuumenneen ilmastoalarmismin sijaan. Ohjelman toimittajana on Martti Backman.


"Ilmatieteen laitos on valmistanut suomalaisia nopeaan ilmaston lämpenemiseen ja lumitalvien katoamiseen Etelä-Suomesta. Kahden kovan lumi- ja pakkastalven jälkeen MOT kysyy, vieläkö ennusteille keskieurooppalaisten lumi- ja pakkastalvien rantautumisesta Suomeen löytyy pohjaa. 

Ohjelmassa tarkastellaan kriittisesti tapaa, jolla Ilmatieteen laitos on laskenut Suomen keskilämpötilaa ja tiedottanut siitä.

Tilastotieteilijä Pekka Hjelt on soveltanut tilastomatematiikan viimeistä huutoa olevaa ARIMA-analyysiä Ilmatieteen laitoksen mittausaineistoon, eikä hän löydä sieltä minkäänlaista merkitsevää lämpenemistä. Menneen perusteella Suomen lämpötila pysyy nykyisellä tasollaan hamaan tulevaisuuteen.

Venäläinen aurinko- ja avaruustutkija Habibullo Abdussamatov väittää, että koetut ankarat talvet ovat vasta esimakua tulevasta. Aurinko on nyt niin heikko, että venäläistutkijoiden mukaan v. 2014 alkaa uusi pieni jääkausi, joka hellittää vasta ensi vuosisadalle tultaessa."


Lue lisää:

Video: MegaFin2011

Julkaistu 23.5.2011

MOT - Jääkausihälytys, osa 1

https://www.youtube.com/watch?v=MmqEdpjZx48&feature=youtu.be

Osa 2

https://www.youtube.com/watch?v=XCail_MxAAw

15.1.2019

planet e: Tuulivoimaloiden infraääni

Katsokaapa tämä tärkeä 28 minuutin mittainen dokumentti "planet e.", jonka on tuottanut ZDF, Saksan toinen tv-kanava.

Infraääntä esiintyy siellä, missä suuret massat ovat liikkeessä. Näin tapahtuu luonnossa, esimerkiksi lumivyöryissä ja maanjäristyksissä.

Mutta infraääntä muodostuu myös teknologiassa ja teollisuudessa. Sitä aiheuttavat suuret koneet ja räjäytykset. Myös tuulivoimalat aiheuttavat infraääntä - aina kun niiden lavat pyörivät. Tiuhaan asutuilla...


Important 28-minute documentary by the science programme “planet e.” of the second German television ZDF.

Infrasound occurs where large masses are in motion. This happens in nature — with avalanches and earthquakes, for instance.

But infrasound also arises through technology and industry. It’s caused by large machines and blasting.

Even wind turbines generate infrasound — whenever their blades rotate. In a densely populated...


Lisätiedot:

Video: Friends against wind 

Julkaistu 14.1.2019 

Important 28-minute documentary by the science programme “planet e.” of the second German television ZDF — November 4, 2018

Infrasound caused by Industrial Wind Turbines

http://en.friends-against-wind.org/films/infrasound-caused-by-iwt

https://www.youtube.com/watch?v=ywWNx3OJyuo