Avoin kirje sosiaali- ja terveysministerille ja valtioneuvoston jäsenille, Helsinki 12.9.2018

Seuraavassa työmies Matti Putkosen avoin kirje sosiaali- ja terveysministerille sekä muille valtioneuvoston jäsenille. Tekstiä on hiukan teknisesti säädetty ruutulukemisen helpottamiseksi.

"Arvoisa ministeri

Sosiaali- ja Terveysministeriön (STM) sekä sen alaisuudessa kansalaisten terveydestä vastaavien organisaatioiden, Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) sekä Työterveyslaitoksen (TTL), tarkoitushakuisella tutkimustoiminnalla on vaarannettu ja vaarannetaan satojentuhansien tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvien terveys.

STM asetti jo vuosia sitten 2 kilometrin turvarajan tuulivoimaloiden ja kiinteistöjen välille (STM/2593/2013). STM ei valvo edes oman päätöksensä toteutumista. Tuulivoimatoimijat rikkovat sitä surutta. Jos olisi kyse mistä muusta tuotannosta tahansa, niin tuotanto olisi pysäytetty ja valtiontuet peritty takaisin.

THL ja TTL pyrkivät tutkimuksillaan todistamaan, että liikenteen tuottama infraääni on merkitsevästi voimakkaampaa kuin tuulivoimaloiden infraääni. He käyttävät tietoisesti ja tarkoitushakuisesti dBA-mittausmenetelmää, jolla ei pystytä mittaamaan matalataajuista ja sykkivää infraääntä. Kansainvälisesti on aikoja sitten havaittu, että terveyden kannalta vaarallinen infraääni on mitattavissa ainoastaan dB-lineaari-menetelmällä.

Vuonna 1987 suoritettiin ensimmäinen vibroakustisesta oireyhtymästä kärsineen ihmisen ruumiinavaus, jossa löydettiin kardiovaskulaaristen elinten epänormaaleja paksuuntumisia. Tutkimuksissa on havaittu, että sydänpussien ja valtimoiden seinämien paksuuntumat ovat infraäänille altistuneilla monta kertaluokkaa suurempia kuin muilla.

Vetoomus ministerille ja muille valtioneuvoston jäsenille; Estäkää uuden kansantaudin synty vibroakustisesta oireyhtymästä seuraavilla kiireellisillä toimenpiteillä:
1. Pysäyttäkää kaikki alle STM:n 2 km:n varoetäisyydelle rakennetut tuulivoimalat. 

2. Ohjeistakaa lääkäreitä tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvien sydämen kaikukuvauksiin aina kun nämä asukkaat valittavat huono-oloisuutta ja sydänkipuja. Nykyisin lääkärit ohjaavat potilaat psykologeille.

3. Vaatikaa Ympäristöministeriötä toteuttamaan terveystutkimukseen liittyvät mittaukset dB-lineriaari-menetelmällä.

4. Kutsukaa maailman johtava infraäänitutkija Prof. Mariana Alves-Pereira valvomaan,että Ympäristöministeriön tuulivoiman terveystutkimuksen toteuttaminen täyttää korkealaatuisen infraäänitutkimuksen tieteelliset kriteerit.
Lopuksi

Jatkuva kiistely tuulivoiman terveyshaitoista on syytä lopettaa ja tehdä tutkimukset niin, että voidaan varmuudella sijoittaa tuulivoimat tarpeeksi kauaksi asumuksista ja eläinsuojista vaarantamatta asukkaiden terveyttä. Vaikenemisella ja vähättelyllä ainoastaan lisätään eripuraa ja suuttumusta tuulivoiman läheisyydessä asuvissa. He ovat sairastuneet aidosti. Heillä on Suomen täysivaltaisina kansalaisina oikeus tietää, mikä heidän sairastumisensa aiheuttaa.

Ministeri XX, toimeenne kuuluu vastata kansalaisten terveydestä. Ottakaa vihdoin vastuu asiasta ja tehkää päätöksiä, joilla estetään, ettei vibroakustisesta oireyhtymästä tule uutta kansantautia.

Matti Putkonen
Työmies"


Lisätietoina kuvia prof. Alves-Pereiran esityksestä:

https://www.youtube.com/watch?v=dHPkBNaSnZE

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tämä blogi on tehty Santavuoren muistoksi, joten muista asiaankuuluva kunnioitus. Vain asialliset viestit julkaistaan.