Kiertokirje tuulivoimapakolaisille, Helsinki 24.2.2017

Perussuomalaisten uusin kiertokirje kolahti blogin osoitteeseen ja julkaistaan siten myös tässä. Boldauksia lisätty/muutettu ja tekstiä hiukan moderoitu lukemisen sujuvoittamiseksi ruudulta.

"Hyvät tuulivoimapakolaiset

Me teimme sen – terveysvaikutustutkimus alkaa – kiitos tuestanne!

Työ- ja elinkeinoministeriö teettää riippumattoman ja kattavan selvityksen tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista. Ennen sen valmistumista ei myöskään aloiteta uusiutuvien tuotantotukia koskevien lakien valmistelua.

Tutkimus tehdään kaksiosaisena: Tuulivoimaloiden infraäänen leviämisen ja voimakkuuden mittaustutkimus ja infraäänen vaikutuksen tutkiminen ihmisen fysiologiaan eli terveysvaikutusten yhteys infraääneen. Ensimmäinen vaihe on tarkoitus saada tehtyä toukokuun loppuun mennessä. Toinen vaihe eli täydellinen terveysvaikutus[tutkimus] kestänee noin vuoden. Kummatkin tutkimukset tehdään niin, että kukaan ei voi niitä kyseenalaistaa. Ei edes se kummajainen eli tiedeyhteisö.

Näin on päätetty, mutta nyt hallituskumppanimme jarruttavat syystä tai toisesta tämän päätöksen voimaansaattamista. Onko taustalla poliittistaloudelliset kytkökset vai lähestyvät kuntavaalit? Ei tietoa. Perussuomalaiset tekevät kaikkensa, että tutkimus käynnistyisi mahdollisemman nopeasti.

Tutkimuksen pohjalta saadaan päättäjille todellinen tieto, jonka pohjalta voidaan arvioida nykyisten sekä suunnitteilla olevien voimaloiden toiminnasta sekä sijoittamisesta ja mikä on turvallinen matka asutukseen ja tuotantoeläinsuojiin. Tutkimustulosten pohjalta tehdään uudet kaava- ja rakentamismääräykset sekä mahdolliset tuulivoimaloiden käyntirajoitukset (yöaikainen käyntikielto).

Kuntien valtuustot avainasemassa

Olen yrittänyt käydä neuvonpitoa tuulivoimayhtiöiden etujärjestön kanssa, että tuulivoimayhtiöt laittaisivat jäihin uusien voimaloiden rakentamiset siksi aikaa, kunnes terveystutkimukset on tehty. Tuulivoimayhdistyksen edustajat eivät ole lämmenneet ajatukselle, vaan päinvastoin pyrkivät vauhdittamaan uusien voimaloiden rakennuslupien päätöksiä ja kaavojen käsittelyä. Tämäkin osoittaa, että tuulivoimalatoimijat eivät piittaa ihmisten hädästä vaan tarkoitus on vain rahastaa ennen kuin tukirahahanat sulkeutuvat.

Tulevilla kunnanvaltuustoilla on mahdollisuus pysäyttää uudet voimalarakennushankkeet ja jäädyttää kaavat enemmistöpäätöksillä. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman moneen kunnanvaltuustoon saadaan enemmistö, joka pysäyttää rakennusluvat ja jäädyttää kaavat. Toivonkin, että myös Sinä lähdet nyt kuntavaaliehdokkaaksi oman vakaumuksesi mukaisesti.

Perussuomalaisten näkemyksen mukaan kuntapolitiikan päätöksissä suomalaisten hyvinvoinnin tulee aina mennä maailmanparantamisen edelle. Siksi perussuomalaiset valtuutetut vaativat tuulivoimaloiden kaavoituksien ja rakennuslupien keskeyttämistä siksi aikaa, kunnes maan hallituksen teettämä terveysvaikutustutkimus määrittelee, kuinka lähelle asutusta ja eläinsuojia voimalat voidaan pystyttää. Jos haluat tulla tähän porukkaan mukaan, niin voit ilmoittautua [...].

Loppuinventaario tekeminen vuosina 2018-2019

Perusteellisen tieteellisen tutkimuksen jälkeen alkavat toimenpiteet ja päätökset, joilla ratkaistaan tuulivoiman koko tulevaisuus ja niiden altistumisalueella asuvien kohtalot.  

Mikäli aukottomasti on voitu todistaa, että sairastumiset ovat johtuneet tuulivoimaloiden infraäänestä, niin silloin joudutaan isojen ja vaikeiden ratkaisujen eteen. Suljetaanko ne tuulivoimalat, jotka ovat liian lähellä asutusta ja tuotantoeläinsuojia vai toimitetaanko evakkoprojekti. Kuka maksaa ja kuka korvaa jo nyt mahdollisesti kärsineille. Onneksi asukkaat ovat jo ryhtyneet kirjaamaan tuulivoimaloiden aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia.

Lopuksi

Nyt on saatu konkreettiset ensiaskeleet aikaiseksi yhteisessä projektissamme. Vääntöä ja vaarallisia kurveja on ollut enemmän kuin lääkäri määrää. Urakka ei ole vielä valmis.

Nyt on vahdittava, että tutkimukset tehdään kunnolla ja tulokset analysoidaan avoimesti. Teillä on oikeus tietää, mistä terveysoirehtimiset johtuvat.

Näiden päätösten jälkeen alkaa varmasti valtaisa informaatiosota. Tuulivoimatoimijat tulevat jatkamaan vähättelyään ja poliittisia hyökkäyksiä perussuomalaisia vastaan. Ei välitetä niistä vaan viedään työ yhdessä loppuun saakka.

Kiitos tuestanne perussuomalaiselle ministeriryhmälle. He ovat joutuneet vääntämään vaikeassa raossa hallituksenkin sisällä.

Työmies Matti
0400 904 447"

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tämä blogi on tehty Santavuoren muistoksi, joten muista asiaankuuluva kunnioitus. Vain asialliset viestit julkaistaan.