14.7.2017

Melumallinnus - kartalla vai ei?

Kuten tiedätte, tuulivoimarakentamisessa täytyy mallintaa odotettavissa olevaa melua.

Valtioneuvoston asetuksessa tuulivoimaloiden ulkomelutasojen ohjearvoista (1107/2015) tuulivoimaloille on määritelty ns. suunnitteluohjearvot päivä- ja yöajan keskiäänitasojen maksimiarvoille. Nämä ohjearvot ovat 45 dB päivällä ja 40 dB yöllä.

Kannattaa huomata, että asetuksessa puhutaan ainoastaan keskiarvoista, jolloin piikit melussa tasataan keskiäänitasoiksi. Jokainen omalle kohdalleen asian ajatteleva ymmärtää sen, että keskellä yötä äkilliseen ääneen heräävää ei lohduta, että keskimäärin kaikki on hyvin - vai onko edes keskimäärin?


Seuraavassa ote Isojoen Lakiakankaan yleisötilaisuudesta. Videon kohdasta 15:16 alkaen on puhe melumallinnuksesta ja melumallinnuskartasta (15:49).

FCG: "... ja se tarkoittaa sitä, että 40 dB:n aluerajauksen sisällä ei saa olla lomarakennuksia tai asuinrakennuksia."


FCG: "Ja tässä on nyt sitten kartta tästä melumallinnuksesta. Ja tässä on sitten mallinnettu nää kaksi olemassa olevaa voimalaa, mitkä on rakennettu. Sitten täällä on Kristiinankaupungin lainvoimaiset kaavat, lainvoimaisen kaavan voimalat. Ja sitten tässä on nää kaavamuutosalueen voimalat. Ja tää oranssi käyrä tässä on 40 desibelin aluerajaus."

Ääni yleisöstä: "Ei pidä paikkaansa nyt."

FCG: "No, kyllä se nyt tässä kartalla pitää."

(Yleisön naurua.)

Näin mallinnetaan Suomen ja mahdollisesti maailmankin korkeimpien 250-metristen tuulivoimaloiden melua tarkoituksena rakentaa keskelle asutusta Etelä-Pohjanmaalla armon vuonna 2017.


Lisätietoja:

https://santavuori.blogspot.fi/2017/07/tuulivoimatoimijoiden-rajaton-ahneus.html

Video: Kai Ylikoski

Julkaistu 28.6.2017 

Lakiakankaan (Isojoki) tuulivoima-alueen osayleiskaavaluonnos ja siihen liittyvä yleisötilaisuus Vanhassakylässä 27.6.2017. Rakennusluvat on jo 205 metrisille voimaloille. Mutta CPC haluaa nostaa korkeuden 250 metriin. Ahneella on paskanen loppu?

https://www.youtube.com/watch?v=ghEJTh7kpWU

13.7.2017

Nouseeko veden pinta jään sulaessa?

Seuraava video on jollekin jo tuttu, mutta edelleen ajankohtainen. Videolla kysytään, nouseeko veden pinta jään sulaessa. Valtamerten pinnan nousullahan meitä pelotellaan jatkuvasti eri tahojen toimesta - ja ilmastonmuutoksella markkinoidaan tuulivoimaakin, kuten videon yhteydessä todetaan.

Iltalehden pääsivulla oli päivällä alla oleva otsikko Etelämantereesta irronneesta, 5.800 neliökilometriä laajasta jäävuoresta. Itse uutisjuttu oli sentään oikein, mutta ei voi olla miettimättä, oliko näin tarkoitus luoda tietty mielikuva aiheesta...


Jotta otsikko ei jättäisi väärään käsitykseen, siteeraus Iltalehden jutusta:

"Merenpinnan korkeuteen" irronnut jäälautta ei Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Pulliaisen "mukaan vaikuta, sillä se kellui meressä jo ennen irtoamistaan. Jättimäinen jäävuori sulaa hitaasti."


Etkö usko? Tässä toinen koe samasta aiheesta. Kannattaa samalla tarkistaa myös käsityksensä jäätiköiden sulamisesta, sillä Etelämantereen jäätikön kasvu jätetään lehdissä yleensä kertomatta:

"- Jäätikön massa sinänsä kasvaa Etelämantereella, sillä sadanta on lisääntynyt eli lunta sataa siellä aiempaa enemmän, Pulliainen sanoo."


Lisätietoja:

Video: Kai Ylikoski

Julkaistu 28.1.2017

Ilmasto muuttuu, on aina muuttunut, ja tulee aina muuttumaan. Teki ihmiskunta mitä tahansa. Muutoksiin vaikuttavat asiat, joihin ei voida vaikuttaa edes tuulivoimaloilla... Mutta ilmastonmuutoksella on suuri markkina arvo. Sillä rahastetaan ja pelotellaan. Mutta mikä onkaan totuus?

https://www.youtube.com/watch?v=j9VAFYcRVWY&index=6&list=PLq-rDUefJ0TR8zelpbgQWYRh0dehoJ2WW

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201707122200260916_ul.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=DIkgDxabHRY

9.7.2017

Ahneus ja nuukuus Laihialla

Isojoen Lakiakangas ei ole ainoa, joka on joutunut tuulivoimatoimijoiden täysin häikäilemättömän ahneuden kohteeksi. Aivan kuin Satakunnan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun kaavoitus tuulivoiman tuotantoalueiksi ei riittäisi - nyt ollaan korottamassa rakennettavien voimaloiden kokonaiskorkeuksia ja tehoja.

Helmikuulla 2017 Laihin eräässä paikallislehdessä oli oheinen ilmoitus: naapurien kuuleminen poikkeamisluvan ja rakennusluvan hakemista koskien 15 tuulivoimalalle Laihian Rajavuoren alueelle. Kokonaiskorkeus maksimissaan 250 m, kun voimassa oleva kaava sallii alueelle maksimissaan 230 m korkeat voimalat.

Rajavuoren tuulivoimatuotantoalueen naapurien 02.-15.03.2017 järjestetty "kuuleminen"  on siis jo ohi.

Mutta mitä löytyykään netistä?

Laihian kunnan ilmoitustaululla on ollut 30.05.-12.06.2017 ilmoitus samalla otsikolla kuin viereinen leike. Siinä lukee:

"EPV Tuulivoima Oy hakee rakennuslupaa kahdeksantoista (18) tuulivoimalan rakentamiseksi Rajavuoren tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueelle.

Rakennuslupaa haetaan kokonaiskorkeudeltaan maksimissaan 230 metriä korkeiden tuulivoimaloiden rakentamiseksi. Voimassa oleva kaava sallii alueelle maksimissaan 230 metriä korkeita voimaloita. Hankkeella on lainvoimaiset rakennusluvat kahdeksantoista (18) 213,5 metriä korkean tuulivoimalan rakentamiseksi. Nyt haettavat uudet luvat korvaisivat voimassa olevat luvat sen jälkeen kun uudet luvat ovat saaneet lainvoiman.

Lupahakemuksen vireille tulosta on maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n nojalla ilmoitettava viereisen tai vastapäätä sijaitsevan kiinteistön tai muun alueen omistajalle tai haltijalle. Myös muilla, joita hakemus koskee tai joihin hakemus vaikuttaa, on mahdollisuus jättää muistutus.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 30.5.–12.6.2017 Laihian kunnanviraston teknisellä osastolla. [...]

Että näin. Ehkä edellinen ilmoitus on ollut lehdessäkin, mutta miksi sitten ensimmäisessä ilmoituksessa on puhuttu "vain" 15 voimalasta?

Rakennusluvat on 28.06.2017 myönnetty 230 metriä korkeille voimaloille. Valitusaikaa (oikaisuvaatimuksen tekoaikaa) on jäljellä 12.07.2017 asti.

Minkähän verran asukkaiden mielipiteitä huomioitiin - nimellisesti tuon 20 metrin verranko, jotta päästiin korottamaan voimaloita 16,5 metriä? Eihän se ole kuin pari kolme omakotitaloa päällekkäin.

Luuletteko, että 230 metriä korkeat melua ja infraääntä lähes 24/7 lähettävät tykit eivät vaikuta muihin kuin "viereisen tai vastapäätä sijaitsevan kiinteistön tai muun alueen" omistajiin tai haltijoihin? Ihan tosissanneko uskotte, että naapurikunnissa, 30, 50 tai 100 km säteellä ei ole mitään vaikutuksia?


Lisätietoja:

http://santavuori.blogspot.fi/2017/07/tuulivoimatoimijoiden-rajaton-ahneus.html

https://www.laihia.fi/files/3045/Naapurien_kuuleminen_EPV_Rajavuori.pdf

8.7.2017

Tuulivoiman vaikutus syntyvyyteen tutkittava

Santavuoren blogissa kerrottiin aiemmin keväällä yhdistyksestä nimeltä Suomen ympäristöterveys ry. Se hankkii rahoitusta tutkimukseen, jolla selvitetään tuulivoimaloiden infraäänen terveysvaikutuksia.

Yhdistyksen mukaan uusimpien väestötilastojen sekä väestön syntyvyydestä ja kuolleisuudesta tehdyn

"alustavan analyysin [...] perusteella näyttää siltä, että suurilla tuulivoimala-alueilla saattaa olla vaikutusta väestön kehitykseen kymmenien kilometrien säteellä. Monet voimaloiden lähellä asuvat kokevat terveyshaittaa."

Klikkaa kuvasta alustavaan analyysiin.

Yllä olevassa kuviossa on tarkasteltu alustavasti suhteellista syntyvyyttä maakunnittain vuosina 2000-2016. Syntyvyys on laskenut Suomessa kauttaaltaan noin vuodesta 2010 lähtien, mutta

"Niissä maakunnissa, joissa tuulivoimaa on rakennettu (Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi), lasku on ollut voimakasta. Toisaalta lähes yhtä voimakasta laskua on tapahtunut myös esim. Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa, joten laskun taustalla voi olla myös muu tekijä kuin tuulivoima."

Suomen ympäristöterveys ry on perustettu terveellisen ja turvallisen elinympäristön puolesta. Sen mukaan asiaa on tutkittava kiireesti:

"Koska poliittinen päätöksenteko on hidasta, on asiaa tutkittava yksityisin voimin nopeasti väestön ja yksilöiden terveyden suojelemiseksi. Eniten tuulivoimaloita on nyt Pohjois-Pohjanmaalla."

Terveyshaittatutkimus on aloitettu jo aiemmin vapaaehtoisvoimin yksityisen rahoituksen turvin. Yhdistys on saanut nyt myös rahankeräysluvan tutkimuksen vauhdittamiseksi.

Tutkimusta voit tukea liittymällä jäseneksi taikka lahjoittamalla tai osallistumalla Oulun poliisipiirin alueella toteutettavaan rahankeruuseen. Levitäthän myös tietoa, se on ensiarvoisen tärkeää!


Lisätietoja:

http://santavuori.blogspot.fi/2017/04/suomen-ymparistoterveys.html

https://syte.fi/

https://syte.fi/haluatko-auttaa-terveysvaikutusten-selvittamisessa/

https://suomenymparistoterveys.files.wordpress.com/2017/07/syte_esite-rahankerc3a4ys.pdf

https://suomenymparistoterveys.files.wordpress.com/2017/07/syte-syntyvyys-kuolleisuus.pdf

29.6.2017

Tuulivoimatoimijoiden rajaton ahneus

Isojoen Lakiakankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavaluonnokseen liittyen pidettiin yleisötilaisuus 27.06.2017 Vanhassakylässä. Yleisötilaisuuden aiheena oli tuulivoimaloiden korkeuden nosto.

Kaavaluonnos on nähtävillä 11.08.2017 asti Isojoen kunnan sivuilla, kunnanvirastossa ja Isojoen kunnankirjastossa aukioloaikoina.

Tuulivoimayhtiö CPC haluaisi saada Lakiakankaan alueelle rakennusluvat 250-metrisille voimaloille. Tällä hetkellä luvat ovat jo 205 metriä korkeille teollisuuslaitoksille - asutuksen välittömässä läheisyydessä.

Onko tuulivoimatoimijoiden ahneudella mitään rajaa? Ojalan laskuopin mukaan voimaloiden korkeuden lisäys olisi pyöreästi 22 %.

Video on taltioitu yleisötilaisuudesta, keskusteluineen. Kannattaa katsoa, miten "puhtaita" keinoja tuulivoimayhtiöt yrittävät käyttää.


Lisätietoja:

Video: Kai Ylikoski

Julkaistu 28.6.2017 

Lakiakankaan (Isojoki) tuulivoima-alueen osayleiskaavaluonnos ja siihen liittyvä yleisötilaisuus Vanhassakylässä 27.6.2017. Rakennusluvat on jo 205 metrisille voimaloille. Mutta CPC haluaa nostaa korkeuden 250 metriin. Ahneella on paskanen loppu?

https://www.youtube.com/watch?v=ghEJTh7kpWU

25.6.2017

Juhannuspäivän rukous

Väittääkö joku, ettei Luoja kuule rukouksia?

Hallituksen teettämän terveysselvityksen puolesta kuullun rukouksen Hän ainakin kuuli - onhan selvitys melko kelvollisesti tehty tähänastisesta tutkimuksesta, vaikka siellä onkin täydennettävää. Tutkimus kuitenkin jatkuu varsinaisella tutkimusosiolla, joten varmastikin puutteet korjataan siinä.

Englanninkieliset tai englantia puhuvat ihmiset ovat rukoilleet Suomen hallituksen teettämän terveysselvityksen puolesta jo kuukausia. Thank you for praying for our government and for the people in Finland!


Näin jälkikäteen voisi tietenkin harrastaa jälkiviisautta ja sanoa, että olisi pitänyt rukoilla lehdistön ja poliitikkojen puolesta, jotta ensimmäiset uutisoisivat totuudenmukaisesti ja jälkimmäiset tekisivät tietoon perustuvia päätöksiä, mutta on parasta, että muistamme näitä tulevissa rukouksissa.
Rukoilkaamme siis suomalaisen lehdistön ja poliitikkojemme puolesta, jotta he ymmärtäisivät Suomen kansan perusarvojen ja terveyden olevan uhattuina tuulivoimakaavoituksessa ja uutisoisivat totuudenmukaisesti tuulivoiman haitoista sekä tekisivät viisaita päätöksiä, jotka perustuvat uusimpaan tietoon ja kansalaisten kokemaan hätään.
Kiitos, että jaat yhteisen huolemme.


Lisätietoja:

http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuulivoiman-terveys-ja-ymparistovaikutuksia-selvitetty

http://tem.fi/asunto-energia-ja-ymparistoministeri/-/asset_publisher/ministeri-tiilikainen-uusiutuvan-sahkon-uuden-tukijarjestelman-valmistelu-aloitetaan

24.6.2017

Falmouthin tuulivoimalat suljettava oikeuden päätöksellä

Falmouthin kaupunki Massachusettsissa Usassa on määrätty pysäyttämään tuulivoimalansa. Barnstablen korkeimman oikeuden tuomari antoi päätöksen tiistaina. Kaupunginvaltuuston hätäkokouksessa tiistai-iltana kaupunginjohtajaa neuvottiin noudattamaan oikeuden päätöstä.

Kaupunki omistaa kaksi tuulivoimalaa, Wind 1:n ja Wind 2:n. Ne ovat korkeudeltaan noin 120 metriä. Niiden vuoksi on nostettu liuta haasteita, joissa naapurit ovat sanoneet voimaloiden mm. vaikuttavan negatiivisesti heidän terveyteensä ja kiinteistöjensä hyödyntämiseen.

Asukkaat olivat odottaneet päätöstä kuusi kuukautta joulukuusta 2016 lähtien. Wind 1 oli suljettu jo aiemman oikeuden päätöksen perusteella ja Wind 2:n käyttöä oli rajoitettu 12 tunnin sykleihin. Voimalan olisi ollut määrä käynnistyä keskiviikkoaamuna.

Kuvakaappaus: Falmouth Patch.com.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina ylimääräiseen kokoukseen keskustelemaan päätöksestä, joka kumoaa toisen oikeuden päätöksen. Vielä huhtikuussa oikeus oli kaupungin kannalla ja totesi, ettei Wind 1:stä ollut haittaa naapurikiinteistöille.

Oikeuslaitoksessa on kesken yhdeksän muun vastaavan haasteen käsittely, mikä tulee maksamaan kaupungille vähintään satoja tuhansia dollareita.

Asukkaat toivovat tämän päätöksen olevan vuosien taistelun jälkeen tuulivoimaloiden lopun alkua. - Projekti oli virhe, kuten Falmouth Patch uutisoi.


Lisätietoja:

https://en.wikipedia.org/wiki/Falmouth,_Massachusetts

http://www.capecodtimes.com/news/20170620/falmouth-ordered-to-shut-down-turbines

http://www.wgbh.org/wcai/turbine.cfm

https://mothersagainstturbines.com/2017/06/21/falmouth-ordered-to-shut-down-turbines/

http://www.wgbh.org/wcai/turbine.cfm

https://patch.com/massachusetts/falmouth/falmouth-wind-turbines-shut-down-answers-needed-documents

https://mjoecool.wordpress.com/2017/06/21/cause-for-celebration-for-some-confusion-for-others/

23.6.2017

Juhannukseksi Tuulivoimala2020

Suomalaisen median innoittamana julkistamme juhannuksen kunniaksi Tuulivoimala2020-mallin. Voimalan on suunnitellut valearkkitehti, jonka ei kuitenkaan julkisesti tiedetä arkkitehtailevan mitään.

Tuulivoimala2020 rakennetaan perinteitä ja Yleä kunnioittaen suomalaisesta puusta: "Puusta valmistetut tornit ovat ympäristöystävällisiä ja sitovat hiilidioksidia". Tornin rakenteet pysyvät kuivina sen sisälle sijoitetun, perisuomalaisen lämmönlähteen avulla. Näin tuulivoimalan käyttöikä on pitkä, eikä lapoja tarvitse vaihtaa joka neljäs vuosi.

Lapojen materiaaliin idea on saatu erään tunnetun suomalaisen taiteilijan unesta: Lavat muodostuvat linnun sulista, jotka kerätään kevät-/syysmuuttoaikaan nk. tuulivoimatuotantoalueilta voimaloiden silpomista linnuista. Tuulivoimala2020:n myötä linnut ikään kuin saavat uuden elämän - mikä ekoteko!

Erityisesti pyritään käyttämään mistään mitään "piittaamattomien merikotkien" sulkia. Kana-aivoiset kanalinnut käyvät myös hyvin tarkoitukseen. Ruotsalaisille lintuharrastajille tätä ei kerrota, jotta he eivät vain saa päähänsä tulla puolustamaan Suomenkin lintuja.

Vastuullisessa suunnittelussa on pyritty siihen, että voimalalla on CE-merkintä. Silloin Tukesinkaan ei tarvitse käyttää resurssejaan tuulivoimaloiden valvontaan.

Kaikki tuulivoimalassa käytetyt materiaalit ovat myös kierrätettävissä ja suurimmaksi osaksi kotimaista raaka-ainetta - prosentuaaliseen osuuteen vaikuttaa luonnollisesti käytettyjen sulkien alkuperämaa, joka joissakin tapauksissa voi olla vaikea selvittää. Ekokem ei näiden voimaloiden jätteiden käsittelystä kuormitu.

Tuulivoimala2020. Klikkaa isommaksi.

Hyvinä puolina mainittakoon myös se, että jäänheitto-ongelmaa ei voimalamallissa esiintyne, sillä lavat on suunniteltu pysymään paikoillaan. Myöskään meluhaittoja ei ole - tosin kesäviikonloppuisin lämmityksestä huolehtivat saattavat intoutua satunnaiseen metelöintiin. Välkeongelmaa ei tämä malli aiheuta, eikä tärinähaittoja.

Valonlähteenä voimalaa voi verrata nuotioon. Lentoestevaloja ei tarvita, sillä kokonaiskorkeus jää alle puunlatvojen - kuten kaikkien muidenkin vanhanmallisten tuulivoimaloiden, mikäli esitettyihin suunnitelmien havainnekuviin on uskominen.

Havainnekuva Kangastuulen tuulivoimapuisto, Siikajoki.
Kuva aukeaa isommaksi klikkaamalla.

Mikäli joku mieltää tuulivoimalaan viuhtovat lavat, sillä kyllähän ne ajoittain tapaavat pyöriä, on energian säilöönottamishaaste ratkaistu saksalaisella innovatiivisuudella: mahdollisuudella varastoida tuotettu energia kiukaaseen. Tähän malliin on kuitenkin suositeltavaa asentaa rinnalle puulämmitys, sillä varsinainen tuulen tuottama liike-energia on hyvin satunnaista, eikä kykene pitämään voimalan puurakenteita luotettavasti kuivina.

Tulipalojen varalta voi Tuulivoimala2020:n sijoittaa vesistön välittömään läheisyyteen. Rakennuslupien saaminen on tuulivoimaloiden kohdalla varsin joustava prosessi, jota hallitus koko ajan sujuvoittaa.

Tuulivoimala2020 ei tarvitse käytön aikana kemikaaleja, joten niistä ei aiheudu riskejä vesistöille tai pohjavedelle. Betonia ei perustuksissa ole suunniteltu käytettävän, joten myöskään ne eivät aiheuta ympäristökuormitusta. Betonin luotettavuusongelmilla ei siten ole vaikutusta tähän voimalamalliin, mikä on suuri plussa.

Tavoitteena on saada Tuulivoimala2020 valmisteltavan tuen piiriin, sillä onhan sillä selvästikin työllistäviä vaikutuksia niin materiaalin hankinta- ja kokoamisvaiheessa kuin varsinaisen käytön aikana (lämmön ylläpito). Tukiasia on selvityksen alla ja lobbarit liikkeellä.

Ylivoimaisesti tärkein ominaisuus Tuulivoimala2020:ssa on kuitenkin se, että se ei kuluta sähköä eli sitä ei tarvitse kytkeä sähköverkkoon. Näin myös ympäristö välttyy turhilta sähkölinjoilta ja tuulivoimaan liittyviltä sähkökatkoilta. Tämä antaa Tuulivoimala2020:lle ylivoimaisen kilpailuedun verrattuna muihin markkinoilla oleviin tuulivoimalamalleihin.

Havainnekuva näkymästä kohti Lakiakankaan tuulivoimapuistoa, Isojoki.
 Kuva aukeaa isommaksi klikkaamalla.


Lisätietoja:

http://www.ampparit.com/haku?q=tuulivoima

http://yle.fi/uutiset/3-9436693

https://www.youtube.com/watch?v=i6RkIhP1wv8

https://www.yhteishyva.fi/hyva-olo/erik-bruun-antoi-tuulivoimalle-oikeat-siivet/05866570

https://yle.fi/uutiset/3-9675219

http://karajavuori.blogspot.fi/2017/02/ruotsin-lintutieteilijat-erittain.html

http://tvky.info/wp-content/uploads/2017/03/Tuulivoimaloiden-tulipalo-ja-onnettomuusriskit.pdf

http://santavuori.blogspot.fi/2016/04/tuulivoimalan-purkukustannukset.html

http://santavuori.blogspot.fi/2017/06/tuulivoimaloiden-jaavaara.html

http://santavuori.blogspot.fi/2017/03/korvankaantotemppu.html

http://santavuori.blogspot.fi/2016/11/tuulivoimalat-aiheuttavat-tarinaa.html

https://yle.fi/uutiset/3-9356871

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/saksalaiset-sen-keksivat-tuulivoimalan-energia-sailoon-jattimaiseen-kiukaaseen-6586740

http://santavuori.blogspot.fi/2017/01/valoa-pelastuslaitokselta.html

http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=20602">http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=20602

http://tem.fi/asunto-energia-ja-ymparistoministeri/-/asset_publisher/ministeri-tiilikainen-uusiutuvan-sahkon-uuden-tukijarjestelman-valmistelu-aloitetaan

https://yle.fi/uutiset/3-6796467 

https://stopthesethings.com/2017/06/22/wind-power-chaos-promises-to-deliver-mass-summer-blackouts-across-australia/

22.6.2017

Tuulivoimaloiden siipiralli

Alla oleva video on kiertänyt somessa jo aiemmin kesäkuulla, mutta aihe on edelleen erittäin ajankohtainen.

Tuulivoimalan lapojen käyttöikä näyttää olevan Teuvan Pettumäen voimalan perusteella 3,5 vuotta, vaikka lapojen väitetään yleisesti kestävän parikymmentä vuotta. Kyseessä on Lagerweyn voimala Teuvan Perälässä. Kuten videolta näkyy, sen lavat menivät vaihtoon useiden vikojen vuoksi kesän alussa.


Yksi lapa painaa minimissään noin 15 tonnia, joidenkin lähteiden mukaan paljon enemmänkin. Ongelmajätteenä ne tulee toimittaa Ekokemille käsiteltäviksi kokonaisina - maastossa niitä ei saa palastella edes osiin, koska ei voida taata, etteikö ongelmajätettä joutuisi luontoon.

Maakunnissa onkin odotettavissa melkoinen siipiralli, kun voimaloiden lapoja aletaan yksi kerrallaan vaihtaa ja kuljettaa erikoiskuljetuksina ensin paikalle ja sitten vanhat lavat Ekokemille.

Kriittinen ajattelija miettii, säästyykö näin luontoa ja ilmastoa, mutta viheruskovainen jatkaa tuulivoiman ylistämistä.


Lisätietoja:

Video: Kai Ylikoski

Julkaistu 10.6.2017

Tuulivoimalan lapojen käyttöikä 3,5 vuotta. Lagerweyn voimala Teuvan Perälässä, "Simo Rallin" voimala. Lavat vaihtoon vähän yli kolmen vuoden käytön jälkeen. / Blades of windturbines to be replaced after around 3,5 years.

https://www.youtube.com/watch?v=i6RkIhP1wv8

http://notrickszone.com/2017/06/22/2-new-papers-expose-the-environmental-nightmare-of-wind-turbine-blade-disposal/#sthash.xINPb7wW.dpbs

http://santavuori.blogspot.fi/2016/04/tuulivoimalan-purkaminen.html

http://santavuori.blogspot.fi/2016/04/tuulivoimalan-purkukustannukset.html

18.6.2017

Demokratian menetys, osa 1

Viime viikonlopun perussuomalaisten puoluekokous osoittautuu vielä virstanpylvääksi suomalaisessa poliittisessa päätöksenteossa ja -kulttuurissa.

En omista minkään puolueen jäsenkirjaa, vaan olen aina pyrkinyt äänestämään järkevimmän tuntuista ehdokasta. Olen lähtenyt siitä - siis kuvitellut - että poliitikot aidosti yrittävät hoitaa asioita hyvin, no, ainakin suurin osa.

Suomessa harjoitettu politiikka ei enää todellakaan tunnu tältä. Perussuomalaisten puoluekokous muodostuukin virstanpylvääksi hiukan toisella tavalla kuin olisi arvannut: sitä seuranneet tapahtumat ovat kaukana demokratiasta.

Kuva: Pixabay.com.

Perussuomalaiset valitsivat puoluekokouksessaan puheenjohtajan edellisen ilmoitettua, ettei hän ole enää käytettävissä. Puolueen puheenjohtajiston vaali on todennäköisesti yksi demokraattisimmista, jos ei demokraattisin Suomessa. Äänestämään pääsevät puoluekokouksen jäsenet seuraavasti:

"Puoluekokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki ne puolueen jäsenet, jotka ovat maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksut 28.4.2017 mennessä, eikä edellisen vuoden jäsenmaksua ole laiminlyöty."

En siis olisi voinut äänestää lähtemällä Jyväskylään ex-tempore - asiaa olisi pitänyt ajatella viimeistään vuoden 2016 alussa liittymällä jäseneksi.

Presidentin mielestä perussuomalaisten jäsenet valitsivat väärät henkilöt puolueen johtoon. Presidentti ei nähdäkseni kuulu perussuomalaisiin ja vaikka kuuluisikin, voivatko demokraattisesti tehdyt valinnat olla vääriä?

Lehdistö puhui puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinnasta järjestettynä juttuna, vaikka lopulta julkaistiin myös pari selventävää analyysia siitä, oliko puolueessa tapahtunut kaappaus vai ei:

"Väitteen siitä, että halla-aholaiset olisivat kaapanneet puolueen, Kankaanniemi tyrmää täysin.

- Se on aivan järjetön ajatus. Keskustelu loukkaa niitä, jotka aidosti halusivat muutosta hallituspolitiikkaan, Kankaanniemi sanoo.

- Puoluekokouksessa ääni-, läsnäolo- ja puheoikeuden saivat vain ne, jotka olivat kahtena edellisenä vuotena maksaneet jäsenmaksun ja olivat ilmoittautuneet huhtikuussa kokoukseen tulijoiksi. Ei ole mahdollista, että kaksi vuotta sitten olisi ajateltu, että tullaan 2017 kesäkuussa kaappaamaan puolue, Kankaanniemi jatkaa."


Mutta ei se tähän loppunut.

Viikonlopun mentyä ja äänestystulosten pysyttyä muuttumattomina ärhentelyn jälkeenkin hallitus uhkasi kaatua. Mutta vain uhkasi, ei se sitten kaatunutkaan, kun perussuomalaisista loikkasi erilleen juuri se porukka, joka on hallituksessa.

Tämä oli täysin järjestetty juttu, joka uutisoitiin jo viikkoa etukäteen Turun Sanomissa. Syyksi loikanneet ilmoittivat muun muassa "orastavan talousnousun", mikä olisi menetetty, jos hallitus olisi kaatunut.

Muuten syyksi - luultavasti osuvammin - on arveltu sotea ja EU:n tiivistämistä. Muitakin syitä kyllä on, se on varma.

Minulle tämä on farssi, joka vei luottamuksen istuvan hallituksen demokraattiseen päätöksentekoon - lopullisesti.


Lue lisää:

https://www.perussuomalaiset.fi/jyvaskylan-puoluekokous-2017/

https://yle.fi/uutiset/3-9663338

http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005252048.html

http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005252436.html

http://www.iltalehti.fi/politiikka/201706142200208249_pi.shtml

https://yle.fi/uutiset/3-9663890

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/222972-nyt-se-sanottiin-suoraan-hallitus-kaatuu-ei-evaita-edes-yritykseen

http://www.ess.fi/Mielipide/paakirjoitukset/art2377870

https://yle.fi/uutiset/3-9667602

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3534944/Hallituksessa+suunnitelma+Hallaahon+voiton+varalle+soinilaiset+muodostaisivat+oman+eduskuntaryhman

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mielipide-kotimaa/vaysynyt-toimittajakunta-epaonnistunut-sote-ja-tiedustelulaki-vaatisivat-enemman-aikaa-ja-huomiota/?shared=974868-ad8ab3fd-500

http://www.iltalehti.fi/politiikka/201706142200207824_pi.shtml

http://beta.oikeamedia.com/o1-22476

16.6.2017

Mittauskuva paljastaa tuulivoimaloiden infraäänen

MTV:n uutinen perjantailta oli poikkeus massassa - uutismassassa, johon palataan vielä.

Tuulivoimaloiden infraääniä jo vuoden mitannut Aunio Groupin toimitusjohtaja Antti Aunio kertoo MTV:n uutisessa spektrogrammista, joka paljastaa voimaloiden tuottaman infraäänen yksiselitteisesti.

"- Mittauskuvista näkyy selkeästi tuulivoimaloiden tuottama jatkuva infraääni, sillä spektrogrammeissa näkyvät spektripiikit häviävät, kun voimalat pysäytetään. Olemme havainneet, että infraääni peittyy osittain kohinaan kovan maatuulen aikana, kertoo Aunio."

Spektripiikit ovat siis kuvaajassa näkyviä "viivoja". Auniogroup tarjosi kehittämiään mittalaitteita myös ministeriölle tuulivoimaloiden terveysselvityksen tekemiseen, mutta he eivät ole ainakaan toistaiseksi tarttuneet tarjoukseen.

Tutkimustieto toisi kuitenkin selvyyden siihen, onko infraäänellä ja ihmisten terveysoireilla syy-yhteys. Maailmalla on tutkittu lyhytaikaista altistusta, mutta vielä ei tiedetä, "miten pitkäaikainen altistus jaksolliselle monotoniselle signaaliäänelle vaikuttaa."

Kuva: Pixabay.com.

- Tämä ääni ei ole korvin kuultavissa. [...] Olemme mitanneet infraäänen lisäksi unta ja pyytäneet ihmisiä pitämään samalla oirepäiväkirjaa. Sen voi sanoa, että osalla oireet ja infraääni korreloi, mutta osalla ei, toteaa Aunio."

- Olennainen kysymys on, "onko infraäänellä ajallinen yhteys ihmisten kokemien terveysoireiden kanssa," hän pohtii.

- [...] Maailmalla on jo tehty tutkimusta, jossa on osoitettu, että voimakkaalla infraäänen signaalitasolla on terveysvaikutuksia. Nyt tarvitaan vielä lisää tutkimusta matalatehoisen infraäänen terveysvaikutuksista, toteaa Aunio."

Hallituksen teettämässä terveysselvityksessä ei tutkittu lainkaan infraäänen ja terveysoireiden välistä mahdollista yhteyttä.

Tämän vuoksi onkin äärettömän tärkeää, että meneillään on mittauksiin perustuva tutkimus. Sen kuvaajat osoittavat yksiselitteisesti tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen - tai voimaloiden pysäytykset, seisakit tai muut vastaavat säädöt.

Kyse on viime kädessä meidän jokaisen terveydestä - niin tuulivoiman vastustajien kuin tuulivoiman kannattajienkin terveydestä. Myös ministereiden, virkamiesten ja kansanedustajien, tuulivoimatoimijoiden ja kuntapäättäjien terveydestä.


Lue lisää:

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/tuulivoimaloiden-terveyshaitoista-karsivat-ihmiset-leimataan-hulluiksi-tama-mittauskuva-paljastaa-voimaloiden-infraaanen/6474320

http://santavuori.blogspot.fi/2017/05/spektrogrammi-havainnollistaa-aanen.html

2.6.2017

Tuulivoimaloiden jäävaara

Jokohan tuulivoimaloiden jäävaara olisi tältä keväältä ohi? Pohjois-Suomessa ei ehkä vieläkään...

Santavuoren voimalat heittivät jäitä muun muassa neljä kuukautta sitten helmikuun alun viikonloppuna. Alla olevan videon pätkä jäiden heitosta on kuvattu kännykkäkameralla käsivaralla tilanteesta. Valo-olosuhteet eivät olleet tuossa säässä live-tilanteessa optimaaliset, eikä kalustokaan. Video on ilmeisesti kuitenkin ensimmäinen, jossa jäiden lentäminen on saatu Suomessa kuvattua.


Videon kuvanneen henkilön mukaan jääpalojen sinkoaminen ei ollut satunnaista, vaan niitä irtosi vähän väliä. Rambollin tekemän (netistä jo poisotetun) jäävaaraselvityksen mukaan

"Mallinnuksen perusteella todennäköisin lentomatka jääkappaleelle on alle 600 metriä. Mallinnuksen perusteella pisin mahdollinen lentomatka on noin 900 metriä."

Videolla kysytään, kuka on vastuussa, kun tuulivoimalasta singonnut jääpala aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahinkoja? Maanomistaja, joka on sallinut toiminnan? Vaiko toiminnanharjoittaja? Mikä on rakennusluvan myöntäjän vastuu? Mutta vastuukysymykset ovat auki - vuosien mittaan voi tulla ikäviä yllätyksiä eteen.

Ilmajoen kunta muuten kiirehti heti ilmoittamaan, etteivät he ainakaan ole vastuussa... Sikäli hiukan erikoinen tulkinta kunnan vastuusta, vai mitä?

Santavuoren voimalat ovat tyypiltään Vestas V126 3,3 MW. Jääpalat näkyvät videolla pieninä, mutta mittasuhteet huomioon ottaen lentäneet palat ovat suuria - samoin kuin niiden nopeus. Mittasuhteena voi käyttää turbiinin lavan leveyttä, joka on noin 4 metriä lähellä juurta. Pituutta lavalla on noin 61 metriä.
Koko leikkaamattoman videon muutamaan kertaan katsoneena yllä still-kuvia tilanteesta.

Videolla jää näkyy kohdassa 1:28-1:29, jossa se "ilmestyy" harmaana pallona siivenkärjen ylä- ja aavistuksen ulkopuolelle. Kohdassa 1:34-1:35 jäätä näkyy huomattavasti alempana ja oikeammalla. Sekunti tai kaksi riittää muuttamaan kohdalle sattuneen ihmisen tai eläimen elämän lopullisesti.


Lisätietoja:

http://santavuori.blogspot.fi/2017/02/osuu-ei-osu-osuu.html

https://www.youtube.com/watch?v=66xCSLCh64w

http://santavuori.blogspot.fi/2017/02/lahelta-piti.html

1.6.2017

Pariisin ilmastosopimus ja Trump

Mistä vain vajaat 1,5 vuotta sitten hyväksytyssä ja viime vuoden puolella voimaan tulleessa Pariisin ilmastosopimuksessa oikeastaan on kyse? Lyhyesti siitä voi lukea vaikka Wikipediasta.

Ottamatta kantaa siihen, mitä CO2-päästöt tekevät ilmastolle, mikä ilmastoon ylipäätään vaikuttaa ja onko edes olemassa ilmiötä nimeltä "ilmastonlämpeneminen" muutama havainnollistava kuva itse ilmastosopimukseen liittyen. Kuvat on noukittu somesta ilmastoaiheisista keskusteluista ja ne saa auki klikkaamalla.


Vuonna 2014 fossiilisten polttoaineiden ja joidenkin teollisten prosessien hiilidioksidipäästöt olivat globaalisti seuraavanlaiset: ykkösenä Kiina, kakkosena USA ja kolmosena EU-maat sekä näiden jälkeen Intia, Venäjä ja Japani.

Kiinan osuus CO2-päästöistä on lähes kolmannes, USA:n osuus on noin puolet siitä ja EU-maiden osuus yhteensä vain vajaa kolmannes Kiinasta. Intia on lähes tasoissa EU:n kanssa.

Kahden pahimman maan lupaukset näyttävät puolestaan tältä: USA lupaa leikata päästöjään 26-28 % vuoteen 2025 mennessä. Kiina lupaa jatkaa päästöjensä säilyttämistä vuoden 2030 tasolla - kunhan se ensin saavuttaa ko. tason. Kuten kuvasta näkyy, Kiinan käyrä on jyrkässä kasvussa ja ehtii 13 vuodessa ties kuinka korkealle.

Pariisin ilmastosopimuksesta USA:n irrottanut Trump kuulemma haluaa "paremman diilin". Kuvaa katsoessa tulee mieleen, onko se sitten suurikin ihme.

Mutta mitä Pariisin ilmastosopimus vaikuttaisi USA:n, Kiinan ja Intian osalta? Ne ovat kolme suurinta, yksittäistä maata hiilidioksidipäästöineen. Alla kuvat ennen ja jälkeen diilin.


Niin joo, kyse piti olla ilmastosopimuksesta. Miten tuntuukin, että ilmasto on vallan unohtunut sopimuksen kiemuroissa.

Ja se Suomen osuus hiilidioksidipäästöistä - paljonko se mahtaa vaikuttaa maailman ilmastoon, kun Suomi on vain pieni osa EU-maiden 9 %:sta? Mutta ilmeisesti tällaisesta sopparista kannattaa pitää kynsin hampain kiinni.

Jos Pariisin ilmastosopimus kiinnostaa pitemmästi, siitä voi lukea lisää Korholan blogista.

PS. Trumpin päätöstä seuraavana päivänä Kiina ja EU tuskin tapasivat, kun niiden jo piti ilmoittaa, ettei sopua synny...


Lisätietoja:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pariisin_ilmastosopimus

https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/pariisin-ilmastosopimus-lyhyesti-tasta-on-kyse/6457340

http://blogit.iltalehti.fi/eija-riitta-korhola/2017/06/01/trumpin-valinta/

http://yle.fi/uutiset/3-9647486

Lisätty PS ja linkki 03.06.2017.

29.5.2017

Tanska pysäyttää energiakäänteen

Vuorossa uutinen Tanskasta lähes kahden viikon takaa, sillä Suomen media ei näytä asiaa - yllättävää kyllä - uutisoineen.

Tai ainakaan ei ole sattunut silmään, että olisi uutisoinut, eikä googlaten löydy kuin vanhentunutta tanskalaisten energiakäänneaikomuksen ylistystä, jonka mukaan maa aikoi tuottaa sähkön ja lämmön pelkillä uusiutuvilla energiamuodoilla vuoteen 2035 mennessä... Vuosi sitten samassa julkaisussa vaadittiin yhtä päähallituspuoluetta tekemään päätös siirtymisestä 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan (s. 8).

Mutta jääköön kyseinen puoluepoliittinen julkaisu omaan arvoonsa. Seuraavassa vapaasti käännettynä ja lyhennettynä Taz.de:n uutinen. Lainausmerkkejä on lisätty luettavuuden takia ja välihuomautukset ovat blogistin.

Täsmennys: Taz.de:n uutinen on vuoden 2016 toukokuulta, mutta nämä englanninkieliset uutiset nostivat sen esille tämän vuoden toukokuun alkupuolella.

Kuva: Pixabay.com.

Tanska pysäyttää energiakäänteen. Tanskan hallitus haluaa jarruttaa tuuli- ja aurinkoenergian rakentamista. Se ostaa lisää hiilivoimaa keventääkseen taloutta.

"Mitä metelöitte", twiittasi eräs Tanskan vasemmiston kuntapoliitikko ja jatkoi: "Hallitus huolehtii vain siitä, että offshore-voimaloita ei tule vähempää, vaan enemmän. Täytyy vain odottaa, että merenpinta on noussut vastaavasti."

Toisilla ei ollut näin paljoa hirtehishuumoria. "Idiootit, olen sanaton!" kommentoi entinen ilmasto- ja energiaministeri Martin Lidegaard. WWF-ilmastopäällikkö John Nordbo puhui "Tanskan ilmastopolitiikan verilöylystä".

Kuva: Pixabay.com.

Jo aiemmin oli nähtävissä, että Kööpenhaminassa valtaa pitävä keskusta-oikeistolainen liberaalipuolue Venstre haluaa lopettaa Tanskan johtoaseman ilmastopolitiikassa. Aiempien hallitusten ilmastotavoitteita on peruutettu viime vuodesta lähtien pala kerrallaan. Viime viikon lopussa tuli ratkaiseva muutos: yksi energiakäännettä rahoittanut maksu poistetaan asteittain vuodesta 2017 lähtien.

Tämä "PSO-maksu", jonka tuotoilla tuetaan vihreitä investointeja tuuli- ja aurinkovoimaan, otettiin käyttöön jo vuonna 1998. Nykymuodossa se on ollut olemassa vuodesta 2007. Tanska on "maailmanmestari" tuottaessaan yli 40 prosenttia sähköntuotannosta tuulivoimalla lähinnä PSO-maksun ansiosta. Vuoteen 2050 mennessä Tanskan piti olla jopa täysin riippumaton fossiilisista polttoaineista.

PSO-maksu näkyy jokaisen tanskalaisen kotitalouden ja yrityksen sähkölaskussa. Vuosittain tätä kautta virtaa valtion kassaan pyöreästi miljardi euroa. Syntynyttä budjettivajetta hallitus haluaa kompensoida vastaavalla ekosähkötuella.

Tämä tarkoittaisi konkreettisesti sitä, että viiden uuden merituulivoimala-alueen rakennussuunnitelmat täytyisi pysäyttää. "Tavoitteemme tehdä Kööpenhaminasta vuoteen 2025 mennessä CO2-neutraali sabotoidaan", valittaa Jesper Pedersen, Hoforin, kunnallisen energiayrityksen tuulivoimajohtaja. Miljoonat, jotka on jo laitettu suunnitteluun, olisivat siten hukkaan heitettyä rahaa. "Kuvittelemattomissa oleva energiapoliittinen sanojen syönti", sanoo Jan Hylleberg, tuulivoimateollisuusjärjestön johtaja. Ruotsalainen energiakonserni Vattenfall ilmoitti pysäyttävänsä investointinsa Tanskassa, mikäli hallitus toteuttaa suunnitelmansa.


Luulisi tällaisen uutisen vähän Suomenkin mediaa kiinnostavan, vai?

Venstre perustelee energiapoliittista päätöstä sillä, että teollisuuden taakkaa täytyy keventää, jotta siitä tulisi jälleen kansainvälisesti kilpailukykyinen. "Kun laskemme energiankulutuksen nousevan, nousevat myös CO2-päästöt", selitti ilmastoministeri Lars Christian Lilleholt.

"Tanskan teollisuudella on jo nyt paljon alemmat energiakustannukset kuin esimerkiksi Saksalla", sanoi energiasuunnittelun professori Brian Vad Mathiesen Aalborgista. Jos PSO-maksu pyyhitään pois, vastaa tämä todella subventiota. "Laskeneen energianhintatason vuoksi energiakäänne on tullut tanskalaisille kuluttajille tähän asti huomattavasti halvemmaksi kuin alunperin laskettu", painotti myös entinen energiaministeri Lidegaard ja jatkoi, että sen takia ei olisi syytä poistaa PSO-maksua.

Mutta vastaväitteet eivät auta. Idioseenin loppu alkaa väistämättä häämöttää Tanskassa.


Lisätietoja:

http://www.taz.de/!5301724/

https://issuu.com/keskustanuoret/docs/juuri_2_16-netti

http://santavuori.blogspot.fi/2017/03/tanskassa-ihmiset-ennen-tuulivoimaa.html

http://tvky.blogspot.fi/2017/05/tanskan-tuulisahko-romahti-10.html

http://www.thatsfarming.com/news/denmark-to-end-subsidies-for-renewable-energy

http://www.jeccomposites.com/knowledge/international-composites-news/denmark-end-all-renewable-energy-subsidies

30.05.2017 lisätty täsmennys ja kolme viimeistä linkkiä.

25.5.2017

Tuulivoiman tappama, 24.05.2017 Svalskulla

Tuulivoimalat tappavat lintuja ja lepakkoja. Svalskullassa Närpiössä Vindinin voimala tappoi viikolla teerinaaraan. Alla video tapahtuneesta, lintu on lähetetty Eviralle tutkittavaksi.

Sama voimala-alue (Pjelax / Svalskulla) lintujen päämuuttoreitillä koitui viime keväänä joutsenen kohtaloksi. "Tuulivoimayhtiöiden palkkaamat konsultit eivät löydä alueilta tuulivoiman tappamia lintuja. Ovatko väärään aikaan etsimässä? Vai pitävätkö silmänsä ja suunsa kiinni?"

Sattumaako? Yksittäisiä tapahtumiako?


Samaan aikaan EPV Tuulivoiman Santavuoren voimala Ilmajoella tappoi niin ikään teeren. Paljonko lintuja kuoleekaan tuulivoimaloiden tappamina ilman, että kukaan tietää niistä mitään?


Lisätietoja:

Video: Kai Ylikoski

Julkaistu 24.5.2017

Vindinin Svalskullan tuulivoima-alueelta löytyi taas tuulivoiman uhri. Teeri naaras voimalan WTG5 juurelta.

https://www.youtube.com/watch?v=CdXpv0RcAIA

https://www.youtube.com/watch?v=jASZIGn_wUs

https://twitter.com/Tuulivoima_KY/status/867822490176892928

16.5.2017

Lääkärit ihmisten terveyden puolella

Teolliset tuulivoimalat ovat terveys- ja ympäristöhaitta Suomen luonnossa sekä ihmisille että eläimille. Kukaan ei vielä tiedä, miten kauas ne kilometreissä mitattuna vaikuttavat. Se, että ne vaikuttavat, on kuitenkin jo arkitietoa.

Kuva: Pixabay.com.

Vähän yli vuosi sitten Raahen Seudussa anestesiologian ja kivunhallinnan ylilääkäri Tuula Korhonen sanoi:
"Vaikka Vartinojan voimalat ovat olleet toiminnassa vasta vajaan vuoden, moni on jo herkistynyt melulle ja alkanut oirehtia. Lähiasukkaat jopa viiden kilometrin etäisyydellä kärsivät unettomuudesta, päänsärystä, korvakivuista ja korvien soimisesta. Oireilun osalta on oltu yhteydessä ympäristöterveydenhuoltoon, joka on ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin."

Blogissa on ollut aiemmin myös muun muassa tämä syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkärin kannanotto. Hyvä, että Suomessakin yhä useampi lääkäri alkaa nähdä, miten haitallista tuulivoimaloiden melu ja infraääni on ihmisten ja eläinten terveydelle.


Lue lisää:

https://tuulivahinko.blogspot.fi/

http://hannuaro1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/236968-kallis-ideologinen-sahko-on-aina-markkinoilla-halvin

http://santavuori.blogspot.fi/2016/11/laakarin-kannanotto-ihmisten-terveyden.html

15.5.2017

Mummi Ylen Kansanradiossa

Ylen Kansanradiossa 07.05.2017 äänessä oli mummi Pirkanmaalta, jonka sanoman soisi tavoittavan myös poliittiset päättäjät. Kannanotto koskee lähinnä tuulivoiman tukia. Kuuntele itse kohdasta 19:10 alkaen.


Kannattaa kuunnella myös Hannu Heinosen haastattelu aiemmin tänä vuonna Järviradiossa!


Lisätietoja:

http://areena.yle.fi/1-4094035?autoplay=true

http://santavuori.blogspot.fi/2017/01/hannu-heinosen-haastattelu.html

14.5.2017

Infraääni - etkö usko ennen kuin näet?

Niiden, jotka eivät usko tuulivoimalan tekevän infraääntä, elleivät näe, kannattaa katsoa seuraava video. Se on Minnesotan yliopiston tekemä visualisaatio tuulivoimalan infraäänestä lumisateen avulla. Videolta käy selväksi myös, miten infraääntä syntyy.


Video on jo vuodelta 2013, mutta yhä ajankohtainen - myös Suomen lumisateisessa keväässä.


Lisätietoja:

Video: umnSAFL

Julkaistu 5.9.2013

Particle Image Velocimetry is a technique to measure turbulence long used in wind tunnels for small scale testing. Using this technique to measure turbulence in the field on full-scale structures has proved to be very difficult and has been thought by some to be impossible. In February 2013, Eolos researchers demonstrated the ability to visualize large scale turbulent structures using natural snowfall.


https://windfarmaction.wordpress.com/2014/07/03/now-you-can-see-infrasound/

13.5.2017

Tuulivoima - kaikki se kipu, ei hyötyä tipu!

Yksi kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa - paljonko silloin sarjakuva puhuu?

Katsokaa itse: lontoolainen Cartoons by Josh teki Suomen tuulivoimataisteluun osuvaakin osuvamman sarjakuvan, josta löytyy kipeitä faktoja tuulivoimasta.

Kuva aukeaa isommaksi klikkaamalla. 
Sitä saa käyttää tuulivoiman vastaiseen taisteluun 
linkittämällä kuvan yhteydessä Cartoons by Joshin kotisivuille.

Ja jotta hakukoneetkin löytäisivät: Tuulivoimaa - noin* 0 %:n takia maailman energiasta (*pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun).


Lisätietoja tekijästä:

Cartoons by Josh saving the planet, one cartoon at a time - Josh pelastaa maailmaa, yksi sarjakuva kerrallaan. Cartoons by Joshin sivustolta löytyy lisää tarinaa tuulivoimasta - sieltä voi myös tilata vaikkapa kalentereita.

www.cartoonsbyjosh.com

http://cartoonsbyjosh.co.uk/calendar

11.5.2017

Spektrogrammi havainnollistaa äänen taajuusrakennetta

Tuulivoimalat tuottavat infraääntä, paineaaltoja. Infraääntä syntyy eniten voimalan lavan ohittaessa voimalan tornin, kuten videolla esitetään:

"Lavan ja tornin väliin puristuva ilmamassa pakottaa noin 60 m pitkän ja 15 tonnia painavan lavan taipumaan useita metrejä. Tämä aiheuttaa matalataajuisen pulssin."

Äänen taajuusrakennetta havainnollistetaan tarkasteltavaan muotoon ns. spektrogrammilla.

Seuraavassa lainausta lähinnä infraäänen mittalaitteen kehittäjän sivuilta, tekstin toimitus tämän blogipostauksen tekijän. Kuvaa klikkaamalla pääsee alkuperäiseen kuvaan.

Tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä tarkastellaan spektrogrammista. Sen vaaka-akselilla esitetään taajuus hertseinä (0–5 Hz) ja pystyakselilla kellonaika 00:00–24:00.

Infraäänen voimakkuus kuvataan spektrogrammissa väreillä sinisestä punaiseen, jossa punainen on voimakkain signaali.

Infraäänimittauksien perusteella tiedetään, että "tuulivoimaloiden infraääni muodostuu pääosin vain alle 5 Hz taajuusalueelle."

Tässä spektrogrammi kuvaa siis alle 5 Hz:n taajuudella olevaa tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä, jaksottaisia signaaleja, ts. em. videon kuvaamia painepulsseja.

Mittaus on suoritettu tämän vuoden alkupuolella Suomessa asuintiloista, joista lähin voimala on ollut vajaan 1,4 km:n etäisyyydellä. Kuvassa näkyy seuraavat:
  1. Tuulivoimaloiden peruslapatajuus (tässä 0,6 Hz).
  2. Toinen harmoninen eli 2 * 0,6 Hz = 1,2 Hz.
  3. Kolmas harmoninen, 4.-8. jne.
Jos voimalat pysähtyvät, se on nähtävissä spektrogrammista: tuulivoimaloiden peruslapataajuudet, siis "viivat 1-8" häviävät kuvaajasta.

Esimerkki tällaisesta tilanteesta on dokumentoitu kahdella eri infraäänimittalaitteella 1,4 ja 5 km:n etäisyydellä voimaloista. Toinen esimerkki osoittaa tilanteen kolmella mittalaitteella 1,5 sekä 2 ja 14 km:n etäisyydellä voimaloista. Spektrogrammit löytyvät laitekehittäjän sivuilta.


Lisätietoja:

http://santavuori.blogspot.fi/2016/05/tuulivoimalan-infraaani.html

https://www.youtube.com/watch?v=VQWTw6IxAr8

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:spektrogrammi

http://www.auniogroup.com/2017/04/11/spektrogrammista-osa-1/

http://www.auniogroup.com/2017/04/29/spektrogrammista-osa-2/