25.9.2016

Infraäänen leviäminen Santavuorelta

Suomeen jo rakennettujen tuulivoimaloiden ja syöttötariffiin todennäköisesti pääsevien hankkeiden osalta on tehty infraäänen leviämismallinnukset Merikarvian tuulivoimainfon sivuille. Monelle kartat ovat jo tuttuja, mutta on syytä katsoa niitä tarkemmin monestakin syystä.

Sivustolla oleva kartta kuvaa tilannetta vuoden 2017 lopussa. Ilmajoen Santavuoren ympäristön ja eteläpohjalaiskuntien osalta se kuvaa kuitenkin jo lähes tämän hetken tilannetta, valitettavasti.

Kuvakaappaus: Merikarvian tuulivoimainfo.

Kartassa on havainnollistettu käyrien avulla "infraäänipäästön terveyden kannalta haitallista kokonaisvuosiannosta". Mallinnuksen mukaan keltaisen käyrän sisäpuolisella alueella "infraäänipäästö aiheuttaa vakavia pysyviä muutoksia elimistössä. Suurin osa väestöstä sairastuu pitkäaikaisaltistuksessa, useat jo ensimmäisten kuukausien altistuksen jälkeen. Alue autioituu ihmisistä ja monista eläimistä." Keltainen käyrä ulottuu mm. Koskenkorvalle ja Kyrönjokeen asti. Jokaisen tuulivoimala-alueen ympärillä on oma keltaisen käyrän kattama alue.

Oranssin käyrän sisäpuolisella alueella "oireilua tapahtuu yleisesti. Vakava sairastuminen koskettaa alttiimpia väestöryhmiä jo vuoden altistumisajan aikana. Pitkällä ajanjaksolla sairastuminen koskettaa enemmistöä väestöstä." Oranssi käyrä peittää esim. Tuomikylän ja ulottuu yli Kyrkösjärven. Mm. Kurikan ja Peräseinäjoen tai Kauhajoen väli, samoin kuin Ilmajoen ja Seinäjoen väli on kokonaisuudessaan oranssin käyrän sisäpuolella - Santavuoren ja muiden tuulivoimala-alueiden yhteisvaikutuksen vuoksi.

Kartan uloin käyrä - jota ei yllä olevassa kuvassa edes näy - kuvaa aluetta, jonka sisäpuolella tuulivoimaloiden "infraäänipäästön sairastuttamat ihmiset eivät pysty asumaan" "elämänlaadun kärsimättä infraäänen aiheuttamista oireista johtuen". Käyrä kuvaa siis aluetta, jolla infraäänipäästöstä sairastuneet ihmiset eivät voi asua tai jonne he eivät voi muuttaa oireilematta.

Sivustolta löytyy myös perusteet käytetylle laskentamallille, siis sille, miksi mikäkin käyrä sijaitsee missäkin. Kannattaa lukea ne tarkemmin, sillä käytännössä leviämismallinnuksissa on huomioitu kaikki muu paitsi maaston muodot. Näin, koska "Suomessa vallitsevan tasaisen maastotyypin yksityiskohdilla ei ole suurta merkitystä infraäänen etenemisen kannalta suuressa mittakaavassa. Sen sijaan pienessä mittakaavassa maaston muodoilla on havaittu olevan suuri merkitys. Eli paikallisesti infraäänen taso saattaa vaihdella sen mukaan."

Melkoisen ajatteluttava tilanne - paljonko ihmisiä asuu esim. ylle leikatulla alueella? Tai vaikka "vain tuon oranssin käyrän sisäpuolella"?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tämä blogi on tehty Santavuoren muistoksi, joten muista asiaankuuluva kunnioitus. Vain asialliset viestit julkaistaan.