9.7.2017

Ahneus ja nuukuus Laihialla

Isojoen Lakiakangas ei ole ainoa, joka on joutunut tuulivoimatoimijoiden täysin häikäilemättömän ahneuden kohteeksi. Aivan kuin Satakunnan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun kaavoitus tuulivoiman tuotantoalueiksi ei riittäisi - nyt ollaan korottamassa rakennettavien voimaloiden kokonaiskorkeuksia ja tehoja.

Helmikuulla 2017 Laihin eräässä paikallislehdessä oli oheinen ilmoitus: naapurien kuuleminen poikkeamisluvan ja rakennusluvan hakemista koskien 15 tuulivoimalalle Laihian Rajavuoren alueelle. Kokonaiskorkeus maksimissaan 250 m, kun voimassa oleva kaava sallii alueelle maksimissaan 230 m korkeat voimalat.

Rajavuoren tuulivoimatuotantoalueen naapurien 02.-15.03.2017 järjestetty "kuuleminen"  on siis jo ohi.

Mutta mitä löytyykään netistä?

Laihian kunnan ilmoitustaululla on ollut 30.05.-12.06.2017 ilmoitus samalla otsikolla kuin viereinen leike. Siinä lukee:

"EPV Tuulivoima Oy hakee rakennuslupaa kahdeksantoista (18) tuulivoimalan rakentamiseksi Rajavuoren tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueelle.

Rakennuslupaa haetaan kokonaiskorkeudeltaan maksimissaan 230 metriä korkeiden tuulivoimaloiden rakentamiseksi. Voimassa oleva kaava sallii alueelle maksimissaan 230 metriä korkeita voimaloita. Hankkeella on lainvoimaiset rakennusluvat kahdeksantoista (18) 213,5 metriä korkean tuulivoimalan rakentamiseksi. Nyt haettavat uudet luvat korvaisivat voimassa olevat luvat sen jälkeen kun uudet luvat ovat saaneet lainvoiman.

Lupahakemuksen vireille tulosta on maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n nojalla ilmoitettava viereisen tai vastapäätä sijaitsevan kiinteistön tai muun alueen omistajalle tai haltijalle. Myös muilla, joita hakemus koskee tai joihin hakemus vaikuttaa, on mahdollisuus jättää muistutus.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 30.5.–12.6.2017 Laihian kunnanviraston teknisellä osastolla. [...]

Että näin. Ehkä edellinen ilmoitus on ollut lehdessäkin, mutta miksi sitten ensimmäisessä ilmoituksessa on puhuttu "vain" 15 voimalasta?

Rakennusluvat on 28.06.2017 myönnetty 230 metriä korkeille voimaloille. Valitusaikaa (oikaisuvaatimuksen tekoaikaa) on jäljellä 12.07.2017 asti.

Minkähän verran asukkaiden mielipiteitä huomioitiin - nimellisesti tuon 20 metrin verranko, jotta päästiin korottamaan voimaloita 16,5 metriä? Eihän se ole kuin pari kolme omakotitaloa päällekkäin.

Luuletteko, että 230 metriä korkeat melua ja infraääntä lähes 24/7 lähettävät tykit eivät vaikuta muihin kuin "viereisen tai vastapäätä sijaitsevan kiinteistön tai muun alueen" omistajiin tai haltijoihin? Ihan tosissanneko uskotte, että naapurikunnissa, 30, 50 tai 100 km säteellä ei ole mitään vaikutuksia?


Lisätietoja:

http://santavuori.blogspot.fi/2017/07/tuulivoimatoimijoiden-rajaton-ahneus.html

https://www.laihia.fi/files/3045/Naapurien_kuuleminen_EPV_Rajavuori.pdf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tämä blogi on tehty Santavuoren muistoksi, joten muista asiaankuuluva kunnioitus. Vain asialliset viestit julkaistaan.