8.7.2017

Tuulivoiman vaikutus syntyvyyteen tutkittava

Santavuoren blogissa kerrottiin aiemmin keväällä yhdistyksestä nimeltä Suomen ympäristöterveys ry. Se hankkii rahoitusta tutkimukseen, jolla selvitetään tuulivoimaloiden infraäänen terveysvaikutuksia.

Yhdistyksen mukaan uusimpien väestötilastojen sekä väestön syntyvyydestä ja kuolleisuudesta tehdyn

"alustavan analyysin [...] perusteella näyttää siltä, että suurilla tuulivoimala-alueilla saattaa olla vaikutusta väestön kehitykseen kymmenien kilometrien säteellä. Monet voimaloiden lähellä asuvat kokevat terveyshaittaa."

Klikkaa kuvasta alustavaan analyysiin.

Yllä olevassa kuviossa on tarkasteltu alustavasti suhteellista syntyvyyttä maakunnittain vuosina 2000-2016. Syntyvyys on laskenut Suomessa kauttaaltaan noin vuodesta 2010 lähtien, mutta

"Niissä maakunnissa, joissa tuulivoimaa on rakennettu (Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi), lasku on ollut voimakasta. Toisaalta lähes yhtä voimakasta laskua on tapahtunut myös esim. Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa, joten laskun taustalla voi olla myös muu tekijä kuin tuulivoima."

Suomen ympäristöterveys ry on perustettu terveellisen ja turvallisen elinympäristön puolesta. Sen mukaan asiaa on tutkittava kiireesti:

"Koska poliittinen päätöksenteko on hidasta, on asiaa tutkittava yksityisin voimin nopeasti väestön ja yksilöiden terveyden suojelemiseksi. Eniten tuulivoimaloita on nyt Pohjois-Pohjanmaalla."

Terveyshaittatutkimus on aloitettu jo aiemmin vapaaehtoisvoimin yksityisen rahoituksen turvin. Yhdistys on saanut nyt myös rahankeräysluvan tutkimuksen vauhdittamiseksi.

Tutkimusta voit tukea liittymällä jäseneksi taikka lahjoittamalla tai osallistumalla Oulun poliisipiirin alueella toteutettavaan rahankeruuseen. Levitäthän myös tietoa, se on ensiarvoisen tärkeää!


Lisätietoja:

http://santavuori.blogspot.fi/2017/04/suomen-ymparistoterveys.html

https://syte.fi/

https://syte.fi/haluatko-auttaa-terveysvaikutusten-selvittamisessa/

https://suomenymparistoterveys.files.wordpress.com/2017/07/syte_esite-rahankerc3a4ys.pdf

https://suomenymparistoterveys.files.wordpress.com/2017/07/syte-syntyvyys-kuolleisuus.pdf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tämä blogi on tehty Santavuoren muistoksi, joten muista asiaankuuluva kunnioitus. Vain asialliset viestit julkaistaan.