16.3.2018

Infraääni - ei kuulu, mutta tuntuu

Ilmajoki-lehti uutisoi helmikuun lopussa Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla viime syksynä tehdyistä tuulivoimaloiden infraäänimittauksista.

Kuten blogissa on ollut aiemmin puhetta, paikalliset vuokrasivat syys-joulukuulla 8 kpl infraäänimittareita Aunio Groupilta. Laitteet mittasivat Ilmajoen Santavuoren ja Vaasan (Vähänkyrön) Torkkolan tuulivoimaloiden tuottamia infraääniä kahden kuukauden ajan.

Jutun mukaan mittarit sijoitettiin asuntojen sisätiloihin, ihmisten koteihin. Niiden mittaama taajuusalue oli 0,1-20 Hz, ts. normaalin kuulokynnyksen alapuolelle jäävää ääntä.

Mittauksista ei etukäteen huudeltu, kuten jutussa haastateltu Jukka Palmu kertoo: "Arvelin, että on mahdollista, että voimaloiden tehoja olisi laskettu tutkimuksen vesittämiseksi, mikäli tieto olisi tullut julkisuuteen."

Tuulivoimaloiden infraääni näkyy kaikissa mittareissa. Se näkyy jopa Seinäjoella sijainneessa mittarissa, yli 20 kilometrin päässä lähimmästä voimalasta.

Sivuhuomautuksena, että vallitsevien tuulensuuntien - koillis-lounais - vuoksi Seinäjoki pääsee "nauttimaan" Santavuoren voimaloiden infraäänestä kohtuullisen usein.

Jutussa kerrotaan myös aiemmin selvitetystä voimaloiden infraäänen ja oireilun välisestä yhteydestä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, sopiiko käytetty menetelmä tuulivoiman terveysvaikutusten tutkimiseen.

"Ihmisten oirepäiväkirjoista ilmenee, että tyypillisiä oireita ovat olleet pääkipu, uniongelmat, tinnitus sekä kohonnut verenpaine ja sydänoireet", Aunio kertoo.

Tuulivoimaloiden infraääntä on siis mitattu jo muun muassa pohjalaiskunnissa ja yhtä aikaa koottu tutkimusaineistoa asukkaiden oireista.

STM aikoo teettää tuulivoimaloiden terveyshaittatutkimuksen vuoteen 2019 mennessä.


Lue lisää:

https://santavuori.blogspot.fi/2018/02/santavuoren-tuulivoimaloiden-infraaani.html

https://santavuori.blogspot.fi/2018/03/tuulivoimaloiden-infraaanet-peittavat.html

1 kommentti:

  1. Suuri kiitos teille, jotka olette ahkeroineet ja rahoittaneet omilla rahoillanne tätä hanketta. Mielestäni varovaisuusperiaatteen mukaisesti todistustaakka infraäänien esiintymisestä, voimakkuudesta sekä terveysvaikutuksista olisi ilman muuta kuulunut viranomaisille. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että viranomainen toimii, kuin mäkihyppytuomari eli vetää kotinpäin. Oman kaverin suoritus nähdään täydellisenä kotkan liitona ja naapurin varis vaappuu tornista alas kummulle tömähtäen. Täydellistä piittaamattomuutta viranomaisilta osoittaa se, että edes valmiita tuloksia ei haluta ottaa todesta ja niitä ei haluta hyödyntää. Yritysten ainoa tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen ja ne rakentavat tuulivoimaloita mahdollisimman paljon viranomaisten antamien rajojen sisällä. Rakentamista on haluttu vielä sujuvoittaa karsimalla valitusmahdollisuuksia sekä osalliseksi katsottavia. Tämä loukkaa ihmisoikeutta, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Samainen ihmisoikeus tarkoittaa oikeutta saada asia riippumattoman ja puolueettoman tuomioistuimen käsiteltäväksi. Aika puolueellisien lasien läpi täytyy lukea tuulivoimarakentamisessa annettuja tuomioistuinpäätöksiä, jotta syntyisi kuva riippumattomasta ja puolueettomasta ratkaisusta eli myös tuomioistuimien luotettavuus on vaarannettu. Soppaan kun vielä lisätään yliopistojen ja tutkimuslaitosten supistettu rahoitus, ja tarve hankkia rahoitusta yksityiseltä sektorilta, on puolueettomien tutkimusten sekä asiantuntijalausuntojen saaminkin tehty hankalaksi. Ruokkivaa kättä ei purra ja ei korppi korpin silmää noki. Vaikka poliittinen sekä hallinnollinen ilmapiiri ovat häpeällisen huonossa jamassa, toivottavasti tutkimuksenne pakottaa muuttamaan toimintatapoja. Voimia ja jaksamista kaikille.

    VastaaPoista

Tämä blogi on tehty Santavuoren muistoksi, joten muista asiaankuuluva kunnioitus. Vain asialliset viestit julkaistaan.