7.3.2020

Ambulansseja liikkeellä, miten käy ajan?

Mistähän mahtaa johtua, mutta tänään oli tien päällä oikea ambulanssipäivä. Seinäjoen ympäristössä mennen tullen niitä tuli vastaan lähemmäs kymmenen. Yleensä aiemmin vastaavaan aikaan vain pari kolme.

Mutta paljon on muuttunut tuulivoimatuhojen myötä.

Säätila on ollut viimeisen vuorokauden aikana suhteellisen vähätuulinen, tuulivoiman tuotto todella vaatimaton 830 MW, kun koko kulutus Suomessa on 10.528 MW klo 22:15. Voimalat käyvätkin kaikesta päätellen hitaasti ja syntyvä infraääni on hyvin matalaa taajuudeltaan.

Kuvakaappaus: Fingrid.fi.

Kuluneen yön ja vuorokauden tilanne antaa olettaa, että sydänvaivaa on "liikkeellä" tavanomaista enemmän.

"Tutkimuksessa tutkittiin ensi kertaa melun häiritsevyyden ja eteisvärinän (atrial fibrallation, AF) välistä yhteyttä. Melun häiritsevyys (annoyance) on yleinen reaktio väestössä altistuttaessa ympäristömelulle ja sillä on yhteys sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkimusraportti on julkaistu arvostetussa International Journal of Cardiology -julkaisussa.

Gutenbergin terveystutkimuksessa (Gutenberg Health Study) kerättiin poikkileikkaustiedot 14.639 osallistujalta vuosilta 2007-2012. Tie-, lento-, raideliikenteen, teollisuuden ja lähiympäristön melun häiritsevyys päivä- ja yöaikaan kerättiin kaikilta osallistujilta kyselylomakkein käyttäen 5-portaista asteikkoa. Eteisvärinä arvioitiin itse ilmoitetulla potilaskertomuksella ja/tai todettiin tutkimuksessa elektrokardiogrammilla. Tutkimuksen osallistujista 80 %:lle melu oli tietyssä määrin häiritsevää."

Kysymys kuuluukin, kauanko näin jatkuu, eikä kukaan puutu tilanteeseen, puhumattakaan että ottaisi vastuuta? Terveysvalvontaa ei voisi vähempää kiinnostaa.

Täällä kaatuu kuitenkin väkeä. Suomi on valloitettu monessa suhteessa sisältä päin. Alkaa vähitellen näyttää siltä, että ihmiset eivät herää ajoissa, eivätkä käsitä, että sama odottaa heitä vuoden parin sisällä.

Eikä heillä silloin enää ole aiempien puolesta puhujien tukea, valitettavasti. Terveys on kuitenkin kaiken edellytys.

Tarvittaisiin ihme, että kävisi toisin. Millä ihmiset heräisivät todellisuuteen, joka koskettaaä suurimpaa osaa väestöstä ja josta kukaan ei halua kuulla?

Aika alkaa käydä todella vähiin.


Lisätietoja:

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/tuulivoiman-tuotanto/

https://www.fingrid.fi/-/custom/sahkojarjestelman-tila-169/

https://santavuori.blogspot.com/2018/05/hairitsevalla-melulla-ja-sydamen.html

1 kommentti:

 1. Suomi toi omalla EU pujeenjohtajakaudellaan pontevasti esille oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeudet. Näillä kovisteltiin mm. Unkaria.

  Pari lainausta ihmisoikeusliiton sivuilta:
  (https://ihmisoikeusliitto.fi/ymparistonsuojelu-yhdenvertaisuus-ja-ihmisoikeudet-linkittyvat-tiiviisti-toisiinsa)

  "Ympäristönsuojelu, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet linkittyvät tiiviisti toisiinsa."

  "Laissa todetaan: Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.
  Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”

  "YK:n ihmisoikeuskomissaari Michele Bachelet vetosi viime vuonna YK:n jäsenvaltioihin, että ne tekisivät kaikkensa turvatakseen ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivien ihmisarvon ja ihmisoikeudet."

  Miten hyvin sitten ihmisoikeudet toteutuvat Suomessa ja onko oma pesä puhdas ?

  Tuulivoimarakentaminen vaarantaa terveellisen ympäristön suuressa osaa Länsi-Suomea.
  Pelkästään vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuuriperintöön ovat isot,
  osittain varmasti myös peruuttamattomat (esim. Santavuorella).
  Infraäänien vaikutusta ihmisen terveyteen jaksetaan vieläkin vähätellä, mutta koko Länsi-Suomi alkaa olemaan aluetta, jossa lähes kaikki ihmiset altistuvat
  infraäänien vaikutukselle. Kaikki altistuneet eivät tietänkään sairastu, mutta se ei poista sitä tosiaa, ettemme voi valita kuka sairastuu ja kuka ei ja ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle.

  Lainaus ihmisoikeusliiton sivuilta:
  "Ihmiset, jotka joutuvat jättämään kotinsa esimerkiksi kuivuuden tai tulvien takia, altistuvat monille ihmisoikeusloukkauksille."

  Em. lainauksen perusteella on pakko kysyä, miten räikeästi tuulivoimapakolaisten ihmisoikeuksia loukataan Suomessa 2020 ? Voiko Suomi vaatia muita maita terävöittämään oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien noudattamista ja kunnioitusta ?

  Unkarin osalta ihmisoikeuksien ja luonnon kunnioitus selkeästi paremmalla tasolla, kuin Suomessa mitä tuulivoimaan tulee:

  "The Hungarian government has said that it has no plans to develop wind energy in
  Hungary. 10.10. 2016"
  (http://abouthungary.hu/news-in-brief/theres-no-place-for-wind-power-in-hungary/)
  Eli Unkarissa ei haluta rakentaa tuulivoimaa.

  VastaaPoista

Tämä blogi on tehty Santavuoren muistoksi, joten muista asiaankuuluva kunnioitus. Vain asialliset viestit julkaistaan.