11.5.2017

Spektrogrammi havainnollistaa äänen taajuusrakennetta

Tuulivoimalat tuottavat infraääntä, paineaaltoja. Infraääntä syntyy eniten voimalan lavan ohittaessa voimalan tornin, kuten videolla esitetään:

"Lavan ja tornin väliin puristuva ilmamassa pakottaa noin 60 m pitkän ja 15 tonnia painavan lavan taipumaan useita metrejä. Tämä aiheuttaa matalataajuisen pulssin."

Äänen taajuusrakennetta havainnollistetaan tarkasteltavaan muotoon ns. spektrogrammilla.

Seuraavassa lainausta lähinnä infraäänen mittalaitteen kehittäjän sivuilta, tekstin toimitus tämän blogipostauksen tekijän. Kuvaa klikkaamalla pääsee alkuperäiseen kuvaan.

Tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä tarkastellaan spektrogrammista. Sen vaaka-akselilla esitetään taajuus hertseinä (0–5 Hz) ja pystyakselilla kellonaika 00:00–24:00.

Infraäänen voimakkuus kuvataan spektrogrammissa väreillä sinisestä punaiseen, jossa punainen on voimakkain signaali.

Infraäänimittauksien perusteella tiedetään, että "tuulivoimaloiden infraääni muodostuu pääosin vain alle 5 Hz taajuusalueelle."

Tässä spektrogrammi kuvaa siis alle 5 Hz:n taajuudella olevaa tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä, jaksottaisia signaaleja, ts. em. videon kuvaamia painepulsseja.

Mittaus on suoritettu tämän vuoden alkupuolella Suomessa asuintiloista, joista lähin voimala on ollut vajaan 1,4 km:n etäisyyydellä. Kuvassa näkyy seuraavat:
  1. Tuulivoimaloiden peruslapatajuus (tässä 0,6 Hz).
  2. Toinen harmoninen eli 2 * 0,6 Hz = 1,2 Hz.
  3. Kolmas harmoninen, 4.-8. jne.
Jos voimalat pysähtyvät, se on nähtävissä spektrogrammista: tuulivoimaloiden peruslapataajuudet, siis "viivat 1-8" häviävät kuvaajasta.

Esimerkki tällaisesta tilanteesta on dokumentoitu kahdella eri infraäänimittalaitteella 1,4 ja 5 km:n etäisyydellä voimaloista. Toinen esimerkki osoittaa tilanteen kolmella mittalaitteella 1,5 sekä 2 ja 14 km:n etäisyydellä voimaloista. Spektrogrammit löytyvät laitekehittäjän sivuilta.


Lisätietoja:

http://santavuori.blogspot.fi/2016/05/tuulivoimalan-infraaani.html

https://www.youtube.com/watch?v=VQWTw6IxAr8

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:spektrogrammi

http://www.auniogroup.com/2017/04/11/spektrogrammista-osa-1/

http://www.auniogroup.com/2017/04/29/spektrogrammista-osa-2/


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tämä blogi on tehty Santavuoren muistoksi, joten muista asiaankuuluva kunnioitus. Vain asialliset viestit julkaistaan.