7.5.2017

Greenpeacen & WWF:n utopia: 100 % uusiutuvaa energiaa

Oletteko ihmetelleet, miksi Greenpeace ja WWF ovat mukana ympäristön tuhoamisessa tuulivoimalla ja muilla toimimattomilla energiamuodoilla? Seuraava video paljastaa, miten ne ovat sekaantuneet energiapolitiikkaan.

Video perustuu tutkija Ben Heardin työhön, jossa selvitetään muutamalla yksinkertaisella kysymyksellä, onko toteutettavuus saanut oikean painoarvon uusiutuvien energiamuotojen tutkimuksessa.

Videon tekijä on opiskelija ja hän keskittyy yhteen näistä kysymyksistä selvittääkseen, vaikuttavatko toteuttavuustutkimukset realistisilta vai eivät. Alla pääkohdat suomeksi. Teksti on pitkä ja siirtyy myöhemmin omalle sivulleen.


Kohdasta 1:01 lähtien näkyy kuvaaja energiantarpeen ennusteista. Greenpeacen ennuste on merkitty vihreällä ja WWF:n ennuste sinisellä. Ne poikkeavat täysin kaikista muista.

Greenpeacen ja WWF:n täysin pielessä olevat ennusteet ovat erittäin vaarallisia: niitä käytetään propagandan välineinä vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen siitä, että voisimme pelastaa maailman siirtymällä 100 %:sesti uusiutuviin energiamuotoihin.

Kohdasta 2:28 lähtien kerrotaan OECD-maiden ja sen ulkopuolisten (non-OECD) maiden väestönkasvun ja energiantarpeiden eroista.

  • OECD-maissa noin 1,3 miljardia ihmistä, väestönkasvu noin 8 miljoonaa / vuosi
  • OECD:n ulkopuolisten maiden väestönkasvu noin 80 miljoonaa / vuosi, siis 10-kertainen
  • kuvaaja kohdasta 3:16 lähtien havainnollistaa väestönkasvua OECD-maissa ja sen ulkopuolisissa maissa

Kohdassa 3:36 video kannattaa pysäyttää ja tarkastella eri maanosien väestönkasvun ennusteita tarkemmin. Euroopan väestö jopa vähenee ja jyrkintä kasvu on Afrikassa ja Aasiassa.

Kohdassa 3:55 OECD-maiden ja sen ulkopuolisten maiden väestönkasvu on havainnollistettu vuoteen 2048 asti. Erot käyvät varsin selvästi ilmi.

USA:n energiaviranomainen (United States Energy Information Administration) ennustaa, että  energiankulutus kasvaa eniten OECD:n ulkopuolisissa maissa, lähinnä väestönkasvun seurauksena (kohta 4:04).

Kohdan 4:25 kuvaajassa on väestömäärät ja energiankulutus vierekkäin - siitä näkyy selvästi OECD- ja non-OECD-maiden välinen ero. Kohdassa 4:44 on energiankulutus kilowattitunneissa henkilöä kohti (KWh / per capita). Saatavillamme oleva energia mahdollistaa kaiken sen, mitä teemme.

Kohdasta 5:20 alkaen näkyy kuvaaja kokonaisenergian tarpeesta, mikäli energiankulutus henkilöä kohti pysyy nykytasolla, mikä tarkoittaisi siis sitä, että non-OECD-maiden ihmiset eivät kasvattaisi energiankulutustaan nykyisestä.

OECD- ja non-OECD-maiden energiantarve henkilöä kohti sekä non-OECD-maiden lisäys energiantarpeessaan, ts. energiankulutuksen kasvu henkilöä kohti näkyy kohdan 6:06 kuvaajissa. Energiantarve tulee räjähtämään, mikä aiheuttaa ongelmia.

Kohdassa 6:32 on kuvattu energiantarve non-OECD-maiden vaurastuessa. Meidän pitäisi auttaa näitä maita, niin hyvin kuin voimme.

Non-OECD-maiden energiankulutuksen kehitys maanosittain on kuvattu kohdassa 6:48. Afrikka, Lähi-itä ja Aasia tulevat kasvattamaan energiankulutustaan paljon. Tämä on jätetty täysin huomioimatta 100 %:sesti uusiutuviin energiamuotoihin siirtymistä kannattavien keskuudessa.

Kohdassa 7:06 käy ilmi, että Afrikan väesto kasvaa 1,3 miljardista 2,6 miljardiin vuoteen 2050 mennessä, eikä energiantuotanto pysty vastaamaan energiantarpeeseen.

Kohdasta 7:17 alkaen kerrotaan, että matala energiantuotanto on suhteessa korkeaan syntyvyyteen (Afrikassa syntyvyys 2-7 lasta äitiä kohti). Samat maat kärsivät muita todennäköisemmin myös mm. kuivuudesta. Epävarmat olosuhteet saavat aikaan kysymyksiä:

  • Kuka huolehtii minusta?
  • energia = turvallisuus, riittävästi vettä ja ruokaa = vauraus
  • Säilytetäänkö energian status quo, siis nykyisenlainen tilanne energian suhteen?
  • MORAALISESTI TUOMITTAVAA

Palataan takaisin kuvioon, josta kaikki alkoi (kohta 8:46). Mitä Greenpeacen Energy [R]evolution -ennuste sanoo energiavauraudesta, johon afrikkalaiset pääsevät - tai eivät?

Greenpeacen mukaan energiantarve putoaa 15 % nykytason alle vuoteen 2050 mennessä (kohta 9:04). Miten esim. afrikkalaiset voivat kehittää maanosansa nykyaikaiseksi, jos heidän saatavillaan oleva energiamäärä henkilöä kohti ei nouse?

Kohdasta 9:31 lähtien selitetään, että Greenpeace ei näytä olevan lainkaan kiinnostunut auttamaan afrikkalaisia. Greenpeace sallii vain marginaalisen kasvun saatavilla olevaan energiamäärään Afrikassa - se lähes puolittaa energiamäärän per henkilö viitteellisestä luvusta (punaiset luvut, 2900 KWh / henkilö / vuosi).

Entä WWF? Kohdasta 10:15 lähtien näkyy kuvaaja energianlähteistä (luku tässä 6000 KWh / henkilö / vuosi).

WWF:n mukaan 50 % kaikesta energiantuotannosta tulisi bioenergiasta. He näyttävät unohtaneen, että bioenergia tulee eläinlajien elinympäristöistä - ei ole mahdollista saada molempia.

Videon tekijä vetää Greenpeacen ja WWF:n virheelliset väestönkasvu- ja energiantarve-ennusteet yhteen kohdasta 11:05 alkaen:  

Näkemys siirtyä 100 %:sesti uusiutuviin energiamuotoihin on epärealistinen ja perustuu moraalittomiin oletuksiin, erityisesti Afrikan osalta. On korkea aika lopettaa tämä naurettava, vaarallinen, sivistymätön hölynpöly.


Lisätietoja:

Video: The Nuclear Humanist

Julkaistu 6.5.2017
Doctoral Researcher Ben Heard has authored a peer reviewed study which asks a couple of simple questions in order to check whether feasibility has been weighed correctly in 100% renewable studies.
I am going to focus on one of these questions in order to determine for myself whether these feasibility studies seem realistic, or not. 

https://www.youtube.com/watch?v=FARZBZAGon4

Heard, BP, Brook BW, Wigley TML, Bradshaw CJA. Burden of proof: A comprehensive review of the feasibility of 100% renewable-electricity systems. Elsevier.

http://dailycaller.com/2017/05/08/killing-the-paris-agreement-is-not-enough/

https://ensia.com/voices/hurting-renewable-energy/

1 kommentti:

  1. Trumpin päätös tuntuu ottaneen kipeästi Greenpeaceen: https://www.welt.de/regionales/hamburg/article165180528/Aktivisten-verhindern-Anlegen-von-US-Kohlefrachter.html

    VastaaPoista

Tämä blogi on tehty Santavuoren muistoksi, joten muista asiaankuuluva kunnioitus. Vain asialliset viestit julkaistaan.