23.6.2017

Juhannukseksi Tuulivoimala2020

Suomalaisen median innoittamana julkistamme juhannuksen kunniaksi Tuulivoimala2020-mallin. Voimalan on suunnitellut valearkkitehti, jonka ei kuitenkaan julkisesti tiedetä arkkitehtailevan mitään.

Tuulivoimala2020 rakennetaan perinteitä ja Yleä kunnioittaen suomalaisesta puusta: "Puusta valmistetut tornit ovat ympäristöystävällisiä ja sitovat hiilidioksidia". Tornin rakenteet pysyvät kuivina sen sisälle sijoitetun, perisuomalaisen lämmönlähteen avulla. Näin tuulivoimalan käyttöikä on pitkä, eikä lapoja tarvitse vaihtaa joka neljäs vuosi.

Lapojen materiaaliin idea on saatu erään tunnetun suomalaisen taiteilijan unesta: Lavat muodostuvat linnun sulista, jotka kerätään kevät-/syysmuuttoaikaan nk. tuulivoimatuotantoalueilta voimaloiden silpomista linnuista. Tuulivoimala2020:n myötä linnut ikään kuin saavat uuden elämän - mikä ekoteko!

Erityisesti pyritään käyttämään mistään mitään "piittaamattomien merikotkien" sulkia. Kana-aivoiset kanalinnut käyvät myös hyvin tarkoitukseen. Ruotsalaisille lintuharrastajille tätä ei kerrota, jotta he eivät vain saa päähänsä tulla puolustamaan Suomenkin lintuja.

Vastuullisessa suunnittelussa on pyritty siihen, että voimalalla on CE-merkintä. Silloin Tukesinkaan ei tarvitse käyttää resurssejaan tuulivoimaloiden valvontaan.

Kaikki tuulivoimalassa käytetyt materiaalit ovat myös kierrätettävissä ja suurimmaksi osaksi kotimaista raaka-ainetta - prosentuaaliseen osuuteen vaikuttaa luonnollisesti käytettyjen sulkien alkuperämaa, joka joissakin tapauksissa voi olla vaikea selvittää. Ekokem ei näiden voimaloiden jätteiden käsittelystä kuormitu.

Tuulivoimala2020. Klikkaa isommaksi.

Hyvinä puolina mainittakoon myös se, että jäänheitto-ongelmaa ei voimalamallissa esiintyne, sillä lavat on suunniteltu pysymään paikoillaan. Myöskään meluhaittoja ei ole - tosin kesäviikonloppuisin lämmityksestä huolehtivat saattavat intoutua satunnaiseen metelöintiin. Välkeongelmaa ei tämä malli aiheuta, eikä tärinähaittoja.

Valonlähteenä voimalaa voi verrata nuotioon. Lentoestevaloja ei tarvita, sillä kokonaiskorkeus jää alle puunlatvojen - kuten kaikkien muidenkin vanhanmallisten tuulivoimaloiden, mikäli esitettyihin suunnitelmien havainnekuviin on uskominen.

Havainnekuva Kangastuulen tuulivoimapuisto, Siikajoki.
Kuva aukeaa isommaksi klikkaamalla.

Mikäli joku mieltää tuulivoimalaan viuhtovat lavat, sillä kyllähän ne ajoittain tapaavat pyöriä, on energian säilöönottamishaaste ratkaistu saksalaisella innovatiivisuudella: mahdollisuudella varastoida tuotettu energia kiukaaseen. Tähän malliin on kuitenkin suositeltavaa asentaa rinnalle puulämmitys, sillä varsinainen tuulen tuottama liike-energia on hyvin satunnaista, eikä kykene pitämään voimalan puurakenteita luotettavasti kuivina.

Tulipalojen varalta voi Tuulivoimala2020:n sijoittaa vesistön välittömään läheisyyteen. Rakennuslupien saaminen on tuulivoimaloiden kohdalla varsin joustava prosessi, jota hallitus koko ajan sujuvoittaa.

Tuulivoimala2020 ei tarvitse käytön aikana kemikaaleja, joten niistä ei aiheudu riskejä vesistöille tai pohjavedelle. Betonia ei perustuksissa ole suunniteltu käytettävän, joten myöskään ne eivät aiheuta ympäristökuormitusta. Betonin luotettavuusongelmilla ei siten ole vaikutusta tähän voimalamalliin, mikä on suuri plussa.

Tavoitteena on saada Tuulivoimala2020 valmisteltavan tuen piiriin, sillä onhan sillä selvästikin työllistäviä vaikutuksia niin materiaalin hankinta- ja kokoamisvaiheessa kuin varsinaisen käytön aikana (lämmön ylläpito). Tukiasia on selvityksen alla ja lobbarit liikkeellä.

Ylivoimaisesti tärkein ominaisuus Tuulivoimala2020:ssa on kuitenkin se, että se ei kuluta sähköä eli sitä ei tarvitse kytkeä sähköverkkoon. Näin myös ympäristö välttyy turhilta sähkölinjoilta ja tuulivoimaan liittyviltä sähkökatkoilta. Tämä antaa Tuulivoimala2020:lle ylivoimaisen kilpailuedun verrattuna muihin markkinoilla oleviin tuulivoimalamalleihin.

Havainnekuva näkymästä kohti Lakiakankaan tuulivoimapuistoa, Isojoki.
 Kuva aukeaa isommaksi klikkaamalla.


Lisätietoja:

http://www.ampparit.com/haku?q=tuulivoima

http://yle.fi/uutiset/3-9436693

https://www.youtube.com/watch?v=i6RkIhP1wv8

https://www.yhteishyva.fi/hyva-olo/erik-bruun-antoi-tuulivoimalle-oikeat-siivet/05866570

https://yle.fi/uutiset/3-9675219

http://karajavuori.blogspot.fi/2017/02/ruotsin-lintutieteilijat-erittain.html

http://tvky.info/wp-content/uploads/2017/03/Tuulivoimaloiden-tulipalo-ja-onnettomuusriskit.pdf

http://santavuori.blogspot.fi/2016/04/tuulivoimalan-purkukustannukset.html

http://santavuori.blogspot.fi/2017/06/tuulivoimaloiden-jaavaara.html

http://santavuori.blogspot.fi/2017/03/korvankaantotemppu.html

http://santavuori.blogspot.fi/2016/11/tuulivoimalat-aiheuttavat-tarinaa.html

https://yle.fi/uutiset/3-9356871

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/saksalaiset-sen-keksivat-tuulivoimalan-energia-sailoon-jattimaiseen-kiukaaseen-6586740

http://santavuori.blogspot.fi/2017/01/valoa-pelastuslaitokselta.html

http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=20602">http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=20602

http://tem.fi/asunto-energia-ja-ymparistoministeri/-/asset_publisher/ministeri-tiilikainen-uusiutuvan-sahkon-uuden-tukijarjestelman-valmistelu-aloitetaan

https://yle.fi/uutiset/3-6796467 

https://stopthesethings.com/2017/06/22/wind-power-chaos-promises-to-deliver-mass-summer-blackouts-across-australia/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tämä blogi on tehty Santavuoren muistoksi, joten muista asiaankuuluva kunnioitus. Vain asialliset viestit julkaistaan.