29.3.2016

Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema

Santavuoren ympäristön eteläpuolella sijaitsee Jalasjoen kulttuurimaisema Kurikassa ja Jalasjärvellä. Sitä on edelleen ehdotettu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi vuonna 2013. Raportista löytyy sekä maakuntien liiton että Ely-keskuksen versiot.

Aluetta kuvaillaan raportissa seuraavasti (boldaukset ja kpl-jako lisätty):
Jalasjoen kulttuurimaisema Kurikassa on maisemarakenteeltaan tyypillistä eteläpohjalaista viljelylakeutta, joka ympäröi alueen halki leveänä virtaavaa Jalasjokea. Maiseman erityispiirteenä nousevat esille jyrkät kallioselänteet. Maisema koostuu asutettujen selänteiden rajaamasta avoimesta viljelylaaksosta, jota halkovat suorat kylätiet nauha-asutuksineen. Alue on aktiivista maatalousaluetta, jonka karja- ja hevostaloutta luonnehtivat laajat laidunalueet ja perinnebiotoopit.

Useat pienet kylät ympäröivät Luovankylän vireänä säilynyttä palvelukeskusta. Alueella on useita maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Perinteinen asutus sijoittuu selänteiden reunamille tai nauhamaisesti joen ja kyläteiden varsille. Maisemakuvaa hallitsee laaja avoimena säilynyt viljelylakeus, jonka taustalla kohoavat metsäiset, asutetut selänteet. Parhaat näköalat avautuvat Loukajanvuorelta sekä kallioselänteitä kiertäviltä kyläteiltä.
Tässä todellisuutta tiistailta 29.3.2016, maakunnallisesti arvokkaasta kulttuurimaisemasta, johon sijoittuu useita pieniä, vireitä kyliä taloineen, työpaikkoineen, karja- ja hevostalousalueineen, kouluineen ja päiväkoteineen:


Etualalla valtatie 3, Vaasa-Tampere-suunnassa. Autot mittakaavana, etäisyys voimaloihin noin 5 km.

Kuvattu digijärjestelmällä, 55 mm:n polttovälillä auton ikkunasta, rajattu jonkin verran. Näkymä vastaa koko lailla sivutietä ajavan autoilijan vaikutelmaa alueesta, sillä maasto laskee valtatielle.

Lisätty viimeinen kpl 31.03.2016.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tämä blogi on tehty Santavuoren muistoksi, joten muista asiaankuuluva kunnioitus. Vain asialliset viestit julkaistaan.